Základní biogenní aminy

Z WikiSkript

Biogenní aminy jsou organické dusíkaté látky s vysokou biologickou aktivitou, které se tvoří dekarboxylací aminokyselin za současného uvolnění CO2, kofaktorem je pyridoxalfosfát.

Ethanolamin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Vzniká dekarboxylací serinu. Trojnásobnou metylací se z něj vytváří cholin. Cholin je prekurzorem acetylcholinu. Enzym cholinacetyltransferasa katalyzuje tvorbu acetylcholinu z acetyl-CoA a cholinu. Ethanolamin a cholin jsou součástí fosfolipidů – fosfatidylcholinu a fosfatidylethanolaminu.

Dopamin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Dopamin

Vzniká z tyrosinu. Enzym tyrosinhydroxylasa hydroxyluje tyrosin na 3,4-dihydroxyfenylalanin (DOPA). Následně DOPA-dekarboxylasa (kofaktor PLP) vyštěpí CO2 za vzniku dopaminu. Z dopaminu může hydroxylací vzniknout noradrenalin a posléze methylací adrenalin.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Katecholaminy.

Kyselina γ-aminomáselná = GABA[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

GABA

Vzniká z glutamátu glutamátdekarboxylasou.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce GABA.

Histamin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Histamin

Vzniká z histidinu histidindekarboxylasou.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Histamin.

β-alanin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

β-alanin

Vzniká dekarboxylací aspartátu, ale tvoří se i při odbourávání pyrimidinových bazí. Je součástí koenzymu A.


Cysteamin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Cysteamin

Vzniká dekarboxylací cysteinu. Je součástí koenzymu A.


Deriváty tryptofanu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tryptamin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tryptamin

Vzniká dekarboxylací aromatické aminokyseliny tryptofanu. Je regulační molekulou, o jejíž funkci se zatím ví málo.


Serotonin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Serotonin (5-hydroxytryptamin) je též biogenním aminem. Vzniká z tryptofanu po hydroxylaci (tryptofan-5-monoxygenasou za účasti tetrahydrobiopterinu) a následné dekarboxylaci.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Serotonin.
Syntéza serotoninu


Melatonin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamin) je syntetizován ze serotoninu N-acetylací a následně O-methylací.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Melatonin.
Syntéza melatoninu

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8.