Dekarboxylace – tvorba biogenních aminů

Z WikiSkript

Dekarboxylace je odstraňování karboxylové skupiny. Tomuto ději podléhají jen některé aminokyseliny.

Výsledkem je vznik tzv. biogenních aminů (monoaminů), které v lidském těle vykazují široké spektrum funkcí.

Základní přehled biogenních aminů:

Rozštěpení karboxylové skupiny na oxid uhličitý a uhlovodíkový zbytek

1) Tyrkatecholaminy (DOPAdopaminnoradrenalinadrenalin)

2) Trpserotonin (5-hydroxytryptamin)

3) Glu → γ-aminobutyrát (GABA)

4) Hishistamin

5) Ser → etanolamin → cholin → acetylcholin

6) Cys → cysteamin

7) Asp → β-alanin