Kritéria léčebné odpovědi

From WikiSkripta
 • Při hodnocení musíme posuzovat všechny změny, ke kterým u pacienta vlivem léčby došlo.
 • Největší důraz klademe na ovlivnění primárního procesu, ovlivnění výkonnosti a možné poškození léčbou.
 • Objektivní léčebná odpověď se posuzuje 4 stupni:
 1. Kompletní odpověď (CR − complete response) – vymizení měřitelných známek nemoci, zjištěné 2 pozorováními v rozmezí 4 týdnů.
 2. Částečná odpověď (PR – partial response) – ústup změn o 50 % a více, nesmějí se objevit žádné nové projevy.
 3. Žádná změna (NC – no change) – ústup o méně než 50 % nebo progrese o méně než 25 %.
 4. Progrese onemocnění (PD – progressive disease) progrese o více než 25 %.
 • Vyléčení
  • posuzuje se obtížně;
  • o vyléčení hovoříme tehdy, když pravděpodobnost přežití (life expectancy) pacienta se neliší od pravděpodobného přežití stejně starého zdravého jedince.
 • Klasifikací, které hodnotí léčebnou odpověď je více.

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]