Legalova zkouška

Z WikiSkript

Legalova zkouška slouží k průkazu ketolátek v moči.

Ketolátky v moči:

CAVE!!! Kyselina 3-hydroxymáselná (β-hydroxymáselná, hydroxybutyrát), která je často řazena mezi ketolátky, ve skutečnosti není ketolátkou, a proto jí nelze Legalovou reakcí prokázat.

Princip zkoušky[upravit | editovat zdroj]

Principem je reakce ketolátek (kyseliny acetoctové a acetonu) s nitroprussidem sodným v silně alkalickém prostředí hydroxidu sodného. Výsledkem je fialově zbarvený produkt.

Průkaz ketolátek v moči

Tento princip má řadu modifikací hlavně při zabezpečování alkalického prostředí a využívají jej všechny pracovní postupy, a to jak formou diagnostických proužků, tak v podobě práškového činidla.[1]

Falešná negativita:
Kyselina 3-hydroxymáslená je při ketoacidóze nejhojněji zastoupena, z čehož vyplývá, že i negativní výsledek ketoacidózu zcela nevylučuje.

Falešná pozitivita:
Moč obsahující pigmenty nebo metabolity levodopa (dihydroxyfenylalanin) může poskytovat falešně pozitivní výsledky.[2]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články


Seznam literatury

  1. ČERMÁKOVÁ, Marta a Irena ŠTĚPÁNOVÁ. Klinická biochemie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003, 120 s. ISBN 80-7013-372-4
  2. ŠTERN, Petr. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. 2., upr. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2011, 269 s. ISBN 978-80-246-1979-8