Liposuktory

From WikiSkripta
Dr Vishal Kapoor Performing Liposuction Surgery 01.jpg

Úvod[edit | edit source]

Liposuktor je zařízení, které slouží k odsávání tuku.

Charakteristika[edit | edit source]

  • Vlastní přístroj je elektromotorem poháněná jednotka vyvíjející podtlak. Součástí zařízení je dvojice nádob na odsávaný tuk. Nádoby na odsávaný obsah jsou průhledné, aby bylo možno průběžně kontrolovat míru krvácení. Na stěně nádobky je objemová stupnice, která umožňuje přesné odečtení množství odsátého tuku.
  • Tuková tkáň je odváděna z liposukční kanyly do nádoby spojovací hadicí. Kanyly jsou snadno vyměnitelné, liší se průměrem, tvarem hrotu, zakřivením a počtem a umístěním otvorů. Zatímco průměr kanyly má pro výsledek liposukce zásadní význam, ostatní vlastnosti kanyly mají význam spíše podružný.
  • Ultrazvukový liposuktor je navíc vybaven generátorem ultrazvukové energie. Energie je převáděna spojovacím kabelem na konec speciální kanyly, z jejíž špičky ultrazvuková energie působí na přilehlou tkáň.
  • Součástí novějších a lépe vybavených liposuktorů je zabudovaná přetlakovou pumpa, která umožňuje rychlejší aplikaci podstřikové tekutiny do podkoží. Velkou výhodou je zkrácení doby operace.


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • prevzaté a spracované na súhlas autora pána MUDr. VLADIMÍRA JANEČEKA