Maisonneuveova zlomenina

Z WikiSkript

Heslo
Maisonneuve

Maisonneuveova zlomenina [mezonöv] je etážová kombinovaná fraktura v oblasti bérce a hlezna. Vzniká everzí či zevní rotací kotníku, často u sportovců. Síla se přenáší přes interoseální membránu na proximální třetinu fibuly, kde vzniká subkapitální fraktura.


Fraktura odpovídá vysoké zlomenině kotníku typu Weber C s:

  • zlomeninou mediálního kotníku či rupturou lig. deltoideum
  • disrupcí tibiofibulární syndesmózy
  • roztržení membrana interossea až do místa fraktury (s rozestupem tibiofibulární vidlice)
  • frakturou fibuly až v proximální třetině

Klasifikace:

  • Podle AO: 44-C3
  • Podle Lauge-Hansena: pronačně everzní

Maisonneuveova zlomenina zahrnuje přibližně 5 % všech zlomenin kotníku. Při jejich diagnostice je tedy nezbytný i RTG snímek proximální diafýzy fibuly. Léčba závisí na charakteru a závažnosti zlomeniny včetně poškození měkkých tkání. Navíc může být indikováno neurologické vyšetření pro možnost poranění peroneálního nervu. Obvykle bývá tento typ zlomeniny velice nestabilní a vyžaduje operační řešení.
Odkazy

Související články

Zdroj

  • VOKURKA, Martin, et al. Velký lékařský slovník. 7. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. 0 s. ISBN 978-80-7345-130-1.