Maligní nádory slinných žláz

Z WikiSkript

Maligní nádory slinných žláz dělíme na epitelové a mesenchymové. Nejčastěji se vyskytují Acinocelulární karcinom, mukoepidermoidní karcinom, adenoidně cystický karcinom (cylindrom) a karcinom v pleomorfním adenomu. Terapie je chirurgická – radikální. U pacientů se Sjögrenovým syndromem je zvýšený výskyt lymfomů slinných žláz.

Maligní epitelové nádory[upravit | editovat zdroj]

Vycházejí ze žlázového parenchymu. Řadíme sem acinocelulární karcinom, mukoepidermoidní karcinom, adenoidně cystický karcinom.

Acinocelulární karcinom[upravit | editovat zdroj]

 • Nejčastější maligní nádor z acinů slinných žláz (následující karcinomy jsou z duktálních/myoepiteliálních buněk).
 • Nález hlavně v gl. parotis.
 • Častější výskyt u žen.

Mukoepidermoidní karcinom[upravit | editovat zdroj]

 • Tvoří asi 5 % nádorů slinných žláz.
 • Tvoří jej buňky produkující hlen, epidermoidní bb a bb přechodného typu, zpravidla je nedokonale opouzdřen.
 • Nízce maligní – dobře diferencovaný, cystické struktury vystlané hlenotvornými bb.
 • Vysoce maligní – nízce diferencovaný, solidní epidermoidní bb, hlenové bb jsou v menšině.
 • Prognóza: 70–90 % pacientů přežívá 5 let.

Adenoidně cystický karcinom[upravit | editovat zdroj]

 • Tvoří 40 % ze žlázových karcinomů.
 • Vyskytuje se ve třech formách – glandulární, solidní a tubulární.
 • Tvořen duktálními a myoepitelovými buňkami.
 • Metastazuje do regionálních uzlin a vzdáleně do plic, skeletu.
 • Prognosticky záleží na rozsahu tumoru a radikalitě chir. výkonu.
 • Solidní forma je nejméně příznivá.
 • Postihuje zejména malé slinné žlázy patra, méně často velké slinné žlázy.
 • Šíří se též perineurálně, někdy i intraneurálně.

Karcinom v pleomorfním adenomu[upravit | editovat zdroj]

 • Vzniká maligní transformací benigního nádoru.
 • Uvádí se, že k tomu dochází ve 3–4 %.
 • Rozlišujeme podle histologické struktury na pravý, maligní a smíšený.
 • Na maligní přeměnu upozorní zrychlení růstu.

Maligní mesenchymové nádory[upravit | editovat zdroj]

Ve slinných žlázách se objevují nejčastěji benigní mesenchymové nádory jako je hemangioendotheliom, lipom, neurinom, neurofibrom. Z maligních nádorů sem patří pouze maligní lymfom. Maligní lymfom dělíme do dvou kategorií podle etiologie na primární, vznikající při Sjogrenově syndromu, nebo sekundární vznikající při generalizaci.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • LIŠKA, Karel. Orofaciální patologie. 1. vydání. 1983. 160 s. 
 • PAZDERA, Jindřich. Základy ústní a čelistní chirurgie. 1. vydání. Olomouc : Universita Palackého v Olomouci, 2007. 0 s. ISBN 978-80-244-1670-0.