Mamografie

Z WikiSkript

(přesměrováno z Mammografie)

US Navy 030425-N-4150K-001 Imaging Specialist Barbaranne Foster, reviews a patient's x-ray.jpg
Mediolaterální projekce
Kraniokaudální projekce
Neoadjuvantní chemoterapie Ca prsu (mamografie před a po)
Neoadjuvantní chemoterapie Ca prsu (mamografie před a po)

Mamografie je základní radiologická screeningová a diagnostická metoda vyšetření prsu. Provádí se pomocí speciálního RTG přístroje – mamografu, který prostřednictvím tzv. měkkého záření dokáže zobrazovat tkáně s nízkým kontrastem (měkké tkáně). Od běžného RTG se mamograf liší rentgenkou, speciálními filmy, užitím komprese i speciálním negatoskopem pro hodnocení. Dnes se s výhodou využívají techniky digitální mamografi

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Technické poznámky o mamografii.

Indikace[upravit | editovat zdroj]

Screeningová mamografie[upravit | editovat zdroj]

Screeningová mamografie (filmová, digitální, digitalizovaná) se zaměřuje na preventivní vyhledávání časných stádií karcinomu prsu. V souladu s vyhláškou MZ ČR se provádí u žen, které jsou bez obtíží a nemají žádné příznaky karcinomu prsu ani hmatný útvar = asymptomatické ženy. Screening je doporučen ženám od 45 let výše s opakováním jednou za 2 roky[1]. Vyšetření probíhá na akreditovaných pracovištích, hodnocení provádí dva lékaři. Základem je snímkování každého prsu v kraniokaudální a šikmé projekci. Pokud je potřeba, doplní se další projekce či cílené zvětšené snímky. Na screening odesílá ženu praktický lékař či gynekolog.

Diagnostická mamografie[upravit | editovat zdroj]

Diagnostická mamografie (filmová, digitální, digitalizovaná) se indikuje u pacientek s podezřením na malignitu prsu, přítomnými příznaky či u již diagnostikovaných karcinomů = symptomatické ženy. Dále se provádí pravidelné kontroly pacientek, které onemocnění již prodělaly či jsou sledovány v různých odborných ambulancích.

Mamografie u mužů[upravit | editovat zdroj]

Mamografie se u mužů indikuje při objevení hmatné rezistence v prsu. Snímkujeme oboustranně v šikmých projekcích.

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

Mezi kontraindikace patří gravidita a kojení [zdroj?].

Průběh vyšetření[upravit | editovat zdroj]

Prs se při vyšetření stlačí kompresní deskou. Prsy se snímkují ve dvou projekcích – kraniokaudální a šikmé mediolaterální (45°).

Hodnocení[upravit | editovat zdroj]

Nálezy v mamografickém screeningu se hodnotí v rámci klasifikací BI-RADS a dle Tabára. Cílem screeningu je vyhledávání nádorů velikosti do 2 cm, bez klinických příznaků.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce BI-RADS.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Klasifikace dle Tabára.

Karcinom prsu se v mamografii projevuje jako různě velký hvězdicovitý nebo oválný stín. Může se ale projevit i jako mikrokalcifikace. Mamografii lze doplnit dalšími zobrazovacími metodami (UZ, MRI, duktografie), jež se volí dle odhadu výtěžnosti vyšetření.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Diagnostické zobrazovací metody v senologii.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

  • Institut biostatistiky a analýz. Mamo.cz : Mamografický screening [online]. ©2015. [cit. 2015-07-23]. <http://www.mamo.cz>.

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. Česká republika. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3. In 2010. 2010. Dostupné také z URL <www.mamo.cz/res/file/legislativa/vyhlaska-3-2010.pdf>.