Medulla renalis

From WikiSkripta

řez ledvinou

Anatomie[edit | edit source]

Dřeň ledviny je tmavší, pruhovaná a místy sahá až k hilu. Je uložena pod vnější vrstvou kůry.

  • pars radiata corticis – úzké proužky dreně zasahující hluboko do kůry
  • je uspořádaná do jehlanových (na řezu trojúhelníkových) útvarů– pyramides renales, baze každé pyramidy je otočena k povrchu ledviny a vrchol pyramidy – papilla renalis je otočen směrem k hilu a prostoupen otvory (area cribrosa) – foramina papillaria, které představují ústí odvodných kanálků – ductus papillares

Hranice mezi kůrou a dření není rovná.

Histologický obraz[edit | edit source]

  • Henleova klička
    • tenké raménko – jednovrstevný plochý epitel, velmi tenká stěna, malé lumen
    • tlusté raménko – jednovrstevný kubický epitel, kulaté, oválné, pravidelné lumen
  • sběrací kanálky – jednovrstvový kubický epitel, lumen však není tak pravidelné, mezi jednotlivými buňkami jsou viditelné hranice
  • ostatní viditelné struktury dřeně: kapiláry, artérie, vény, nemyelinizované vegetativní nervy,...


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.