Medulla renalis

Z WikiSkript
Heslo
rez obličkou

Anatómia

Dreň obličky je tmavšia, pruhovaná a miestami siaha až k hilu. Je uložená pod vonkajšou vrstvou kôry.

  • pars radiata corticis – úzke prúžky dreňe zasahujúce hlboko do kôry
  • je usporiadaná do ihlanovitých (na reze trojuholníkových) útvarov – pyramides renales, báza každej pyramídy je otočená k povrchu obličky a vrchol pyramídy – papilla renalis je otočená smerom k hilu a prestúpená otvorčekami (area cribrosa) – foramina papillaria, ktoré predstavujú ústie odvodných kanálikov – ductus papillares

Hranica medzi kôrou a dreňou nie je rovná.

Histologický obraz

  • Henleho kľučka
    • tenké ramienko – jednovrstvový plochý epitel, veľmi tenká stena, malé lumen
    • hrubé ramienko – jednovrstvový kubický epitel, guľaté, oválne, pravidelné lumen
  • zbieracie kanáliky – jednovrstvový kubický epitel, lumen však nie je tak pravidelné, medzi jednotlivými bunkami sú viditeľné hranice
  • ostatné viditeľné štruktúry drene: kapiláry, artérie, vény, nemyelinizované vegetatívne nervy,...


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.