Mesangiové bunky

From WikiSkripta

(Redirected from Mesangiální buňky)

Heslo
Glomerulus; 5a−intraglomerulární mesangium; 5b−extraglomerulární mesangium

Jsou mezenchymálního původu a tvoří krátké výběžky schopné kontrakce. Tvoří asi 1/3 buněk glomerulu – soubor těchto buněk se označuje jako mesangium. Na povrchu mají receptory pro různé látky (hormony, vazoaktivní látky, cytokiny…). Asi 5 % z nich pochází z kostní dřeně a patří do monocytomakrofágového systému. Mezi další funkce patří tvorba výztuže a opory kapilár, svou kontraktilitou mohou regulovat velikost filtrační plochy stěny kapilár a nesmíme opomenout jejich sekreční funkci (produkují proteiny, bioaktivní peptidy, imunomodulační peptidy, proteázy, endothelin, renin, prostaglandiny…)


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.