Mesangiové bunky

Z WikiSkript

(přesměrováno z Mezangiální buňky)

Heslo
Glomerulus; 5a−intraglomerulárne mesangium; 5b−extraglomerulárne mesangium

Majú mezenchýmový pôvod a vytvárajú krátke výbežky schopné kontrakcie. Tvoria asi 1/3 buniek glomerulu – súbor týchto buniek sa označuje ako mesangium. Na povrchu majú receptory pre rôzne látky (hormóny, vazoaktívne látky, cytokíny…). Asi 5 % z nich pochádza z kostnej drene a patria do monocytomakrofágového systému. Medzi ďalšie funkcie patrí tvorba výstuže a opory kapilár, svojou konktraktilitou môžu regulovať veľkosť filtračnej polochy steny kapilár a nesmieme opomenúť ich sekrečnú funkciu (produkujú proteíny, bioaktívne peptidy, imunomodulačné peptidy, proteázy, endothelin, renin, prostaglandíny…)


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.