Myokard (histologický preparát)

From WikiSkripta

Myokard (barvený trichromem)

Nejdůležitější je neplést si myokard s kosterní svalovinou. Obě tkáně jsou totiž pruhované. Základní rozdíly pro bezchybné oko:

  1. Každý kardiomyocyt obsahuje jádro, které je umístěno centrálně (kosterní sval: mnoho jader v jednom vlákně, která jsou pod plazmatickou membránou, jakoby „vytlačené“ na okraj).
  2. Kardiomyocyty jsou větvené (viditelné při větším zvětšení).
  3. Zcela jistě je možno vidět alespoň několik interkalárních disků (závisí na kvalitě preparátu) mezi kardiomyocyty − tím se vytváří funkční syncytium potřebné pro šíření depolarizace.

Kromě toho jsou viditelné krevní kapiláry s erytrocyty uvnitř.

Pozn.: zde přítomný preparát je barven Zeleným Trichromem, vazivo je modrozelené, příčně pruhovaná svalovina je červená.

Barvení HIH[edit | edit source]

Heidenhainův železitý hematoxilin je selektivní barvivo (t.j. nebarví celou buňku, pouze některé její části), kterým zvýrazníme jádro a cytoplazmu šedě.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H 1997, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.