Nádory šlach

Z WikiSkript

Nádory šlach se rozlišují dle výchozí struktury na obrovskobuněčný nádor šlachových pochev, fibrom šlach, fibrosarkom měkkých tkání a fibrózní histiocytom.

Obrovskobuněčný nádor šlachových pochev[upravit | editovat zdroj]

Tento nádor se jeví jako několik cm velký šedožlutý uzel. Rozlišujeme formu:

  • difúzní - rozsáhlá ložiska, podobá se vilonodulární synovitis
  • solitární - ohraničená jednotlivá ložiska, časté recidivy, léčba exstirpací
  • vyskytuje se často jako nebolestivá kulovitá léze v blízkosti interfalangeálních kloubů ruky
  • postihuje často mladší jedince, častěji ženy

Histologicky zde nalezneme jednojaderné oválné buňky s eozinofilní cytoplazmou, dále charakteristické obrovské mnohojaderné buňky charakteru osteoklastů, xantomové buňky, depozita hemosiderinu a ložiskové jizvy.

Fibrom šlach[upravit | editovat zdroj]

Velmi vzácný a malý nádor.

Fibrosarkom měkkých tkání[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o vzácný nízce maligní nádor. Je tvořen svazky vřetenitých buněk, které se kříží (obraz rybí kosti).

Fibrózní histiocytom[upravit | editovat zdroj]

Má několik forem:

  1. fibroblastový
  2. pleomorfní - nejmalignější
  3. myxoidní - lokálně recidivuje, benigní

Vyskytuje se v hlubokém podkoží ve fasciích, ligamentech okolo kloubů, také ve svalech. Histologicky je tvořen ovoidními vícejadernými buňkami podobnými histiocytům, kříží se s fibroblasty a tvoří typické storiformní (rohožkovité) struktury.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Pavel DUŠEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.