Nádory orofaryngu

Z WikiSkript

Schéma úmrtí na karcinom úst a orofaryngu v roce 2012 dle WHO na milion osob

Nádory orofaryngu se v současné době objevují stále častěji. U mužů jse tyto nádory vyskytují až 7× častěji než u žen. Mezi rizikové faktory patří zejména infekce high risk HPV, kouření a alkohol. Průměrný věk je mezi 50–60 lety.[1] Aktuálně se hlavně HPV+ léze objevují i u mladších pacientů.

Typy nádorů[upravit | editovat zdroj]

Primární

 • Benigní nádory jsou vzácné (u dětí – hemangiom, lymfangiom, které mohou svým objemem zužovat dýchací cesty, hemangiom může krvácet).
 • Maligní nádory
  • Převážnou většinu tvoří různě diferencované dlaždicobuněčné karcinomy.
  • Vzácněji se vyskytuje adenokarcinom.
  • Z mezenchymových nádorů se objevují lymfomy (Waldeyerův okruh, …), vzácněji maligní melanom, sarkom.

Sekundární

 • Propagace nádorů z okolí (hlavně z gl. parotis).

Příznaky[upravit | editovat zdroj]

V počátcích nádory nemají specifickou symptomatologii. Prvním příznakem jsou obvykle známky zánětu dané oblasti (na rozdíl od zánětů jsou obtíže často jednostranné):

 • škrábání v krku, bolest, pocit cizího tělesa, dysfagie, krev ve slinách, rinolalie.

První příznaky jsou často přehlíženy (vzhledem k nejčastěji postižené sociální skupině).

 • S časem se příznaky zvýrazňují a stupňují, bolest může vystřelovat do ucha.
 • Exulcerace → foetor ex ore.
 • Někdy mohou být prvním příznakem až regionální metastázy.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • Velký význam má palpační vyšetření.
 • Odebíráme biopsii, indikována panendoskopie k ověření rozsahu procesu.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • Makroskopie nádorů:
  • jen jako zhrubění sliznice;
  • jako exofyt různého tvaru;
  • mít formu vředu – může přerůstat na tonsily, kořen jazyka, patrový oblouk.
 • Nemocní přicházejí obvykle v pozdním stádiu – v době, kdy nádor přesáhl 4 cm.
 • Ve 40 % mají již metastázy v trigonum caroticum.
 • 3 nejčastější lokalizace jsou mandle, kořen jazyka a zadní stěna faryngu (dále např. patrové oblouky).
 • Formy:
  • Nejčastější přechází z mandle na kořen jazyka, na trigonum retromolare.
  • Druhá nejčastější forma vychází z kořene jazyka a šíří se po hraně jazyka vpřed.
 • Šíření kaudálně je vzácné.


Kryptogenní tumor
 • Malý nádor tonzily či kořene jazyka, který není zjistitelný vyšetřovacími metodami.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Léčba nádorů orofaryngu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 224 s. ISBN 80-246-1125-2.

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 224 s. s. 67–72. ISBN 80-246-1125-2.