Léčba nádorů orofaryngu

From WikiSkripta

V léčbě nádorů orofaryngu se uplatňuje především chirurgie, radioterapie a jejich kombinace.

Chirurgické přístupy[edit | edit source]

Perorální přístup[edit | edit source]

 • Používá se u malých, povrchových, exofyticky rostoucích tumorů, např. jazyka, spodiny úst, patra, uvuly nebo tonzily.
 • Nádor musí být z úst dosažitelný, nesmí se šířit do spodiny.
 • Často se užívá CO2 laser.

Zevní přístup[edit | edit source]

 • Zpravidla navazuje na blokovou disekci krčních uzlin.
 • Máme dva typy:
 1. Postupy neprotínající mandibulu
  • Pull through:
   • jedná se o kombinovanou resekci z přístupu krčního a perorálního.
  • Postupy bez resekce mandibuly se provádějí u nádorů spodiny ústní a kořene jazyka.
  • Je-li postižen alveolární výběžek – dělá se ještě parciální mandibulektomie;
   • je vyňat segment výběžku, aniž by bylo porušeno rameno mandibuly.
  • Resekát je protažen do krční operační rány a vyjmut.
  • Laterální faryngotomie:
   • se používá pro léčbu tumorů kořene jazyka a tonzilární fossy;
   • do faryngu pronikáme za velkým rohem jazylky.
  • Mediální faryngotomie (suprahyoidní):
   • druhý tradiční postup;
   • pronikáme těsně nad jazylkou v oblasti glosoepiglotických valekul;
   • nejčastěji na malé mediálně uložené tumory kořene jazyka.
 2. Postupy porušující kontinuitu mandibuly
  • Všechny rozsáhlejší operace.
  • Buď jde o dočasné přetětí s následnou osteosyntézou nebo se segmentálně resekuje.
  • Dočasná mandibulotomie (mandibular split):
   • největší výhodou je přehlednost operačního pole;
   • může být mediální nebo paramediální (přes foramen mentale) nebo laterální;
   • dobrý estetický výsledek, ale špatně se hojí mandibula při současné radioterapii.
  • Nejradikálnější přístup:
   • resekce laterálního segmentu mandibuly, která je v kontaktu s nádorem;
   • v jednom bloku spolu s měkkými tkáněmi se odstraní;
   • čelist se sune na operovanou stranu – okluze je nedokonalá, špatné žvýkání;
   • kostní rekonstrukce mandibuly se obvykle neprovádí, funkčně to nepomůže.
  • Resekce mediálního segmentu:
   • u rozsáhlých tumorů spodiny;
   • katastrofální estetické a funkční výsledky → dělá se kostní rekonstrukce, obvykle z fibuly.

Terapie uzlinových metastáz[edit | edit source]

 • Součástí léčby každého nádoru orofaryngu.
 • Chirurgicky jde vždy o blokovou disekci.
 • U N0 obvykle supraomohyoidní (oblast I až III);
  • odebereme ji a při pozitivním nálezu doplníme kompletní blokovou disekci.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]


Použitá literatura[edit | edit source]