Nádory epifaryngu

From WikiSkripta

Mezi nejčastější nádory epifaryngu patří angiofibrom, karcinom, maligní lymfom. Ostatní druhy nádorů jsou v nosohltanu vzácné.

Benigní nádory[edit | edit source]

Juvenilní angiofibrom
Juvenilní angiofibrom – histologický preparát

Jedná se o polypoidně uspořádaný nádor. Vyskytuje se převážně u mužů mezi 15–25 lety. Většina v pubertě regreduje.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Juvenilní angiofibrom.

Papilom

Roste buď exofyticky, nebo invertovaně – lokálně agresivní.

Angiom

Karcinom nosohltanu[edit | edit source]

Karcinom nosohltanu je častý v jihovýchodní Asii. V Evropě se vyskytuje vzácně. Pravděpodobně má vztah k expozici EBV, nemá vztah ke konzumaci alkoholu a cigaret (na rozdíl od ostatních ca hlavy a krku).

Histologie[edit | edit source]

Existují 3 typy karcinomu nosohltanu:

 • typ Ispinocelulární ca s rohověním:
  • tendence k lokálnímu šíření (baze lební),
  • méně často tvorba metastáz (regionálních i vzdálených),
  • nižší chemo- a radiosenzitivita.
 • typ II – málo diferencovaný spinocelulární ca bez rohovění.
 • typ III – nediferencovaný ca.

Typy II a III mají podobné biologické vlastnosti:

 • charakteristická infiltrace lymfocyty,
 • časné regionální metastázy (krční uzliny – pakety),
 • tvorba vzdálených metastáz častěji než u ostatních tumorů hlavy a krku,
 • souvislost s infekcí EBV (zvýšené titry protilátek proti EBV),
 • vysoce chemo- a radiosenzitivní.

Klinický obraz[edit | edit source]

Prvním příznakem je většinou nebolestivé zvětšení krčních uzlin (metastázy).

Časné symptomy[edit | edit source]

Pozdní symptomy[edit | edit source]

Diagnostika[edit | edit source]

 • Rinoepifaryngoskopie,
 • palpace krku,
 • biopsie,
 • CT, MR – šíření do baze lební,
 • USG – uzlinový nález,
 • RTG hrudníku – plicní metastázy.

Terapie[edit | edit source]

Angiofibrom[edit | edit source]

 • Chirurgie – laterální rinotomie,
 • Krvácení – AG zásobujících cév a jejich selektivní embolizace.

Karcinom[edit | edit source]

Hlavní léčebná modalita je radioterapieprimární tumor a krční uzliny bilaterálně (i u pacientů s neprokázanými krčními metastázami elektivně).

 • Karcinom nosohltanu je spojen s vysokým výskytem okultních meta v krčních uzlinách!
 • Chemoterapie – neoadjuvantní × konkomitantní – pacienti s pokročilým nádorem (T3 a T4) a pacienti s krčními metastázami.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroje[edit | edit source]

 • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.