Nápověda:Check WikiSkripta

From WikiSkripta

Toto je nápověda pro redaktory a správce, aby věděli, jakým způsobem mají upravovat články, které bot vyhodnotil jako strádající.

Nebojte se nápovědu poopravit či projednat případné změny na diskusní stránce.

Citace[edit | edit source]

Seznam obsahuje články, ve kterých je uvedena citace s neplatným ISBN. Je třeba dohledat správné ISBN k uvedenému zdroji.

Portály[edit | edit source]

Stránka obsahuje několik následujících seznamů:

Stránky bez odkazu na portálu[edit | edit source]

Jedná se o stránky, na které nevede odkaz z žádného portálu a je třeba jej doplnit. Jako nápověda, kam článek zařadit, může sloužit seznam kategorií. Nebojte se kategorie přidat, je-li třeba.

Stránky s odkazem jen na portálu zkouškových otázek[edit | edit source]

Cíl je shodný s předchozím seznamem.

Podstránky bez odkazu na portálu[edit | edit source]

Není nezbytně nutné, aby podstránka měla svůj odkaz na portálu. Je však třeba individuální zvážení a zejména dbát na to, aby byl článek i se svojí podstránkou snadno dohledatelný.

Hesla bez odkazu na portálu[edit | edit source]

Stejně tak Hesla nemusí mít odkaz na portálu. Články je třeba projít a zkontrolovat, zda opravdu splňují charakteristiku Hesla. Pokud jsou již rozsáhlejší, je možné šablonu Heslo nahradit Pahýlem, případně zcela odstranit. V tomto případě již je vhodné vložit odkaz na portál.

Redirects[edit | edit source]

Neexistující články v uvedeném seznamu, pokud je to vhodné (!), přesměrujete pomocí uvedeného textu. Prosím, vytvořte i případná další synonyma a v šabloně {{Redakce}} na diskuzní stránce zkontrolujte parametr synonyma.

Jedná spíše o experimentální funkci projektu Check WikiSkripta. Zpětná vazba a nové nápady vítány.

Vložené obrázky bez parametru licence[edit | edit source]

Stránka obsahuje články s vloženým obrázkem bez zkontrolované licence. Podrobnější návod viz WikiSkripta:Autorské právo. Vyřešené články z tohoto seznamu není třeba označovat za hotové, po opravě se samy odstraní.

Vložené články[edit | edit source]

Článkům v následujících seznamech doplňte odkazy na vložené články do nadpisu, pokud je to vhodné.

Wikifikace[edit | edit source]

Uváděn je pouze správný typ xhtml tagů (nepárový tag sám uzavřen: <tag />), ale vše platí i pro ostatní formy (nepárový tag neuzavřen či zapsán bez mezery: <tag>, <tag/>).

Články, které potřebují wikifikaci[edit | edit source]

Chyba syntaxe Vhodná oprava chyby
<br /> V textu je vhodné nahradit <br> členěním do logických odstavců, pokud se jedná o souvislý text; v něm není třeba zalamovat řádky na jiném místě. Zároveň je však nutné tento tag zanechat, pokud se jedná o šablonu či tabulku. Více na anglické wikipedii.
<hr /> Vodorovná čára není úplně žádoucí jev, v nevyhnutelných případech pomocí ----
<h1 /> = Nadpis 1 =
<h2 /> == Nadpis 2 ==
<li> *, případně #
<b> '''tučný text'''
<p> odstavce se tvoří odsazením řádků
<i> ''skloněný text''
<u> podtržený text není na WikiSkriptech moc žádoucí, lze většinou zformátovat jinak
<a> odkazy se tvoří pomocí [ a ]
==<big> Nadpis </big>== změna úrovně nadpisu pomocí <big> není žádoucí
==<small> Nadpis </small>== změna úrovně nadpisu pomocí <small> není žádoucí

Články, které používají špatně CSS styly[edit | edit source]

Není žádoucí, aby CSS styly byly specifikovány přímo v kódu, ale měla by zde být zadána takzvaná třída s příhodným názvem, který nejlépe charakterizuje informační povahu daného textu (např. „poznámka“, „důležité“, „CAVE“, „petit“ atd.). O konkrétní podobě zatím probíhá diskuze. Pro více informací se zeptejte zkušeného správce.

Stránky s neuzavřenými závorkami[edit | edit source]

U těchto stránek není stejný počet levých a pravých závorek (pro častý výskyt emotikonů je z tohoto počítání vyjmut jmenný prostor Fórum), levých a pravých hranatých závorek (hrozí špatný zápis odkazu; taktéž se nepočítá na fóru), levých a pravých složených závorek (hrozí špatný zápis šablony či tabulky) a případně není sudý počet apostrofů (hrozí špatné formátování textu). Opravujte, prosím, přednostně závorky hranaté a složené s ohledem na jejich význam.

Opravy obsahu[edit | edit source]

Jedná se o seznam článků, které se bot pokusil sám opravit. Není až tak důležitý, může se hodit pro případnou kontrolu činnosti bota.