WikiSkripta:Check WikiSkripta/Wikifikace

From WikiSkripta


Poslední aktualizace: 3:55:21 2012/3/19

Můžete pomoci WikiSkriptům tak, že text článků v následujících seznamech převedete do wikikódu, u článků se špatným počtem '[' a ']' zkontrolujete, zdali jsou správně zapsány wikiodkazy. Stejně tak se vyhledávají články, které nemají v textu shodný počet '(' a ')'. Dále je zde uveden seznam článků, u nichž se bot pokusil o zlepšení obsahu automaticky.

Články, které potřebují wikifikaci[edit | edit source]

Počet článků: 19

Článek Summary

Články, které používají špatně CSS styly[edit | edit source]

Stránky s neuzavřenými závorkami[edit | edit source]

U těchto článků není stejný počet znaků '[' a ']'.

Počet článků: 33

Článek Chyba
Výživová potřeba a doporučení v různých obdobích života 17krát '(' a 18krát ')'
Česká verse nutriční pyramidy 16krát '(' a 21krát ')'
Potraviny a potravinové suroviny rostlinného původu 130krát '(' a 131krát ')'
Poruchy lipidového metabolizmu (podrobně) 278krát '(' a 275krát ')'
Potravinové tabulky a databáze 24krát '(' a 22krát ')'
Nákazy prenášané alimentárnou cestou 27krát '(' a 32krát ')'
Zákon o potravinách 72krát '(' a 77krát ')'
Pertusse lichý počet apostrofů
Potravinářská aditiva (1. LF, NT) 122krát '(' a 121krát ')'
Potravinářská toxikologie lichý počet apostrofů
Vyšetření hybných stereotypů 4krát '(' a 15krát ')'
Potravinová bezpečnost
Translace u prokaryot lichý počet apostrofů
Poruchy metabolismu lipidů/Otázky a kazuistiky 31krát '(' a 32krát ')'

Špatně kategorizované uživatelské stránky[edit | edit source]

U těchto stránek není kategorie či kategorie s argumentem PAGENAME.

Počet článků: 4