Plazmatické bílkoviny/přehled

Z WikiSkript
Bílkovina
Relativní molekulová hmotnost
Koncentrace
v séru [g/l]
Poločas
[dny]
Funkce
Prealbumin
(Transthyretin)
54 000
0,2–0,4 2 ↓ malnutrice
Albumin
68 000
35–53 15–19
 • nejvýznamnější transportní protein
 • udržení koloidně-osmotického tlaku
 • proteinová rezerva organismu
↓ katabolismus
↓ hepatopatie
↓ ztráty bílkovin
α1
oblast
α1-lipoprotein
180 000–360 000
1,0–1,6
(Apo A-I)
 • lipoprotein o vysoké hustotě (HDL)
 • transport cholesterolu do jater
α1-antitrypsin
1-inhibitor proteáz)
54 000
0,9–2,0 4
 • inhibitor lyzosomálních proteáz (hlavně elastázy z polymorfonukleárních leukocytů)
 • vrozená deficience může být příčinou onemocnění plic (emfyzém) a jater (cirhóza)
akutní zánět
α1-kyselý glykoprotein
(orosomukoid)
40 000
0,5–1,2 5
 • vazba lipofilních látek (např. progesteronu a některých léků)
 • podílí se na regulaci imunitní odpovědi
↑ zánět
α1-fetoprotein
69 000
< 7,5 μg/l 3,5
 • fyziologicky produkován fetálními játry a žloutkovým váčkem
 • hlavní protein fetálního séra
 • fyziologicky přítomen v séru těhotných žen
↑ hepatom
↑ některé malignity GIT
↑ těhotenství
α2
oblast
Haptoglobin[p 1]
85 000–1 000 000
0,3–2,0 2
 • vychytává volný hemoglobin
akutní zánět
↓ hepatopatie
↓ intravaskulární hemolýza (konzumpce haptoglobinu)
α2-makroglobulin
800 000
1,3–3,0 5
 • inhibitor proteáz (trombin, trypsin, chymotrypsin, pepsin)
 • transport malých proteinů (cytokiny, růstové faktory) a dvojmocných iontů (např. Zn2+)
 • díky velmi vysoké molekulové hmotnosti neprojde ani poškozenou glomerulární membránou
akutní zánět
Ceruloplasmin
160 000
0,2–0,6 4,5
 • oxidoredukční aktivita (oxidace Fe2+ na Fe3+)
 • vazba mědi (váže až 90 % Cu v séru)
Wilsonova choroba (hepatolentikulární degenerace)
β1 oblast Transferrin
77 000
2,0–3,6 7
 • transport a vychytávání volného železa
↑ nedostatek železa
↓ malnutrice
↓ hepatopatie
↓ zánět
Hemopexin
57 000
0,5–1,1 3–7
β-lipoprotein
2 750 000
0,7–0,9
(Apo B-100)
3
 • lipoprotein o nízké hustotě (LDL)
 • transport cholesterolu k buňkám
 • velmi vysoká molekulární hmotnost
C4 složka komplementu
206 000
0,1–0,4 1 zánět
↓ autoimunitní stavy
β2 oblast C3 složka komplementu
180 000
0,8–1,4 1
 • součást komplementu
zánět
↓ autoimunitní stavy
β2-mikroglobulin
11 800
0,001–0,002
 • součást leukocytárních antigenů
↑ hematologické nádory
↓ porucha tubulární resorpce
Fibrinogen
340 000
1,5–4,5
 • součást koagulační kaskády, prekurzor fibrinu
 • fyziologicky jen v plazmě, není v séru
↑ zánět
C-reaktivní protein
111 000
1,5–5 mg/l 1
 • aktivace komplementu
↑ akutní zánět (bakteriální)
γ oblast IgG
150 000
8,0–18,0 24
 • pozdní protilátky
↑ (chronický) zánět
IgA[p 2]
160 000
0,9–3,0 6
 • protilátky slizniční imunity
záněty sliznic a jater
IgM
900 000
0,6–2,5 5
 • časné protilátky
↑ akutní zánět
 1. Haptoglobin existuje ve třech fenotypech. Jeden z nich má tendenci vytvářet polymery o vysoké molekulové hmotnosti.
 2. Elektroforetická pohyblivost zahrnuje i β-oblast.
Elektroforéza plasmatických proteinů


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]