Neutropenická sepse

Z WikiSkript

Neutropenická sepse je klinický stav, při kterém vzniká sepse na základě selhání antibakteriální funkce imunitního systému z důvodu těžké neutropenie po chemoterapeutické léčbě nebo dřeňového útlumu z jiné příčiny. Sepse je definována jako SIRS (syndrom systémové zánětlivé odpovědi) s potvrzenou infekcí. Pojem neutropenická sepse se v klinické praxi často používá synonymně s pojmem febrilní neutropenie, jindy může neutropenická sepse vyjadřovat závažnější stav.[1]

Klinický nález[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Terapie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • zavedení 1–2 periferních kanyl a centrálního žilního katetru;
  • monitorace TK, EKG, SpO2;
  • infuze 1000 ml krystaloidního roztoku během 30 min a dále dle aktuálního stavu;
  • při přetrvávající hypotenzi noradrenalin;
  • podání antibiotika (před jejich aplikací odběr krve na hemokulturu);
  • odběr dalšího relevantního biologického materiálu (moč, likvor, BAL tekutina, při průjmech Clostridium difficile).


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  1. NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR CANCER (UK, et al. Neutropenic sepsis: prevention and management of neutropenic sepsis in cancer patients. 2012.

Doporučená literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • ČEŠKA, Richard a Vladimír TESAŘ, et al. Interna. 132. vydání. Praha : Triton, 2012. ISBN 9788073876296.
  • KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-430-X.