Odhad glomerulární filtrace podle Cockrofta a Gaulta

Z WikiSkript


Clearance endogenního kreatininu lze odhadnout na základě koncentrace kreatininu v séru bez nutnosti sběru moči výpočtem pomocí vzorce podle Cocrofta a Gaulta[1]:

pro muže:

[math]Cl_{Kr}\ \mathrm{(ml/s)} = \frac{(140 - {\mathrm{v\check{e}k\ [roky]}}) \cdot {\mathrm{t\check{e}lesn\acute{a}\ hmotnost\ [kg]}}}{44,5 \cdot {\mathrm{s\acute{e}rov\acute{y}\ kreatinin\ [\mu mol/l]}}}[/math]

pro ženy:

[math]Cl_{Kr}\ \mathrm{(ml/s)} = 0,85 \cdot \frac{(140 - {\mathrm{v\check{e}k\ [roky]}}) \cdot {\mathrm{t\check{e}lesn\acute{a}\ hmotnost\ [kg]}}}{44,5 \cdot {\mathrm{s\acute{e}rov\acute{y}\ kreatinin\ [\mu mol/l]}}}[/math]


Vysvětlení principu výpočtu[upravit | editovat zdroj]

Renální clearance endogenního kreatininu je definována jako poměr odpadu kreatininu do moči (tj. součinu diurézy a koncentrace kreatininu v moči) ku sérové koncentraci kreatininu. Stanovení odpadu kreatininu je náročné, zdlouhavé a je často zatížené chybou. Nahrazuje se proto odhadem.

Vzhledem k tomu, že se kreatinin u člověka dále nemetabolizuje, musí jeho ztráty do moči být stejné, jako je jeho produkce. Rychlost tvorby kreatininu je téměř konstatní a závisí prakticky jen na celkové hmotnosti kosterního svalstva. Lze ji proto odhadnout pomocí antropometrických údajů (pohlaví, věk, tělesná hmotnost).

Odhad clearance kreatininu se používá především k zařazení nemocného s renální insuficiencí do určitého pásma podle tíže selhání, např. je-li třeba stanovit redukovanou dávku léčiva vylučovaného ledvinami. Hodí se pouze pro nemocné se středně těžkou nebo těžkou renální insuficiencí.

V současnosti se odhad clearance dle Cockrofta a Gaulta postupně nahrazuje odhadem rovnicí MDRD.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. FIALOVÁ, Lenka a Martin VEJRAŽKA. Nebílkovinné dusíkaté látky: Praktické cvičení z lékařské chemie a biochemie. 1. vydání. Praha : Ústav lékařské biochemie, 2009. 18 s.