Onemocnění zubní dřeně

Z WikiSkript

Onemocnění zubní dřeně dělíme na reverzibilní a ireverzibilní.

Reverzibilní onemocnění[upravit | editovat zdroj]

Reverzibilní onemocnění zubní dřeně postihuje zub z těchto příčin:

 • rozsáhlý kaz;
 • čerstvá výplň;
 • protetická práce;
 • zub po úraze;
 • zub po podráždění.

Příznaky[upravit | editovat zdroj]

 • Bolest při tepelném podnětu, není trvalého rázu, odeznívá rychle.
 • Bolest po vtlačení potravy do kazivého ložiska, interdentálního prostoru.
 • Bolest na sladké, slané, kyselé.
 • Absence spontánní bolesti.

Vyšetření[upravit | editovat zdroj]

Zkouška reakce na teplo a chlad. Postižený zub bude reagovat citlivě, ale bolest velmi rychle odezní. Pokud je zub správně vyartikulován, je bolest na poklep negativní.

Ireverzibilní onemocnění[upravit | editovat zdroj]

Příčiny bývají obdobné jako u reverzibilního poškození pulpy, ale noxa byla intenzivnější, působila déle nebo obranyschopnost byla snížená. Dochází k tak závažným změnám parenchymu, že se dřeň již nedokáže regenerovat.

Příznaky[upravit | editovat zdroj]

Pacient udává bolest ostrou, krutou, neuralgiformní, zpočátku občasnou, později se může v záchvatech opakovat. Při rozvinutí vznikají nesnesitelné a neutišitelné bolesti, které od pulzujícího charakteru přecházejí v bolest stálou. Bolestivost na poklep.

Faktory ošetření[upravit | editovat zdroj]

Ošetřující lékař musí rozhodnout zda vyčkat a zvolit konzervativní ošetření nebo ihned exstirpovat. Důležité faktory jsou:

 • věk pacienta;
 • kazivost;
 • ztráta tvrdých zubních tkání;
 • budoucí protetické ošetření.
Endodontické ošetření

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Nutné provést pulpektomii (exstirpaci) a endodontické ošetření zubu. Nejlepší je v jedné návštěvě provést exstirpaci vitální pulpy a dokončit endodontickou terapii. Pokud není jisté o jaké poškození pulpy se jedná, pak je výhodné zvolit vyčkávací terapii. To znamená odoperovat veškerý infikovaný dentin, na dno kavity aplikovat netuhnoucí CaOH2, poté provést překrytí skloionomerním cementem (popřípadně EBA, IRM). Provizorní výplň je třeba ponechat v zubu min 6–8 týdnů. Po uplynutí této doby je nutné přezkoušet vitální reakce zubu, odstranit výplň i s CaOH2 a provést toaletu kavity. Pokud je vše v pořádku, aplikujeme tuhnoucí CaOH2, poté podložku a definitivní výplň. Vitalitu kontrolujeme v intervalu jednoho roku.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • PEŘINKA, Luděk. Základy klinické endodoncie. 2. vydání. vydavatel, 2009. 0 s. ISBN 978-80-903876-8-3.
 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.