Onemocnění zubní dřeně

From WikiSkripta

Onemocnění zubní dřeně dělíme na reverzibilní a ireverzibilní.

Reverzibilní onemocnění[edit | edit source]

Reverzibilní onemocnění zubní dřeně postihuje zub z těchto příčin:

 • rozsáhlý kaz;
 • čerstvá výplň;
 • protetická práce;
 • zub po úraze;
 • zub po podráždění.

Příznaky[edit | edit source]

 • Bolest při tepelném podnětu, není trvalého rázu, odeznívá rychle.
 • Bolest po vtlačení potravy do kazivého ložiska, interdentálního prostoru.
 • Bolest na sladké, slané, kyselé.
 • Absence spontánní bolesti.

Vyšetření[edit | edit source]

Zkouška reakce na teplo a chlad. Postižený zub bude reagovat citlivě, ale bolest velmi rychle odezní. Pokud je zub správně vyartikulován, je bolest na poklep negativní.

Ireverzibilní onemocnění[edit | edit source]

Příčiny bývají obdobné jako u reverzibilního poškození pulpy, ale noxa byla intenzivnější, působila déle nebo obranyschopnost byla snížená. Dochází k tak závažným změnám parenchymu, že se dřeň již nedokáže regenerovat.

Příznaky[edit | edit source]

Pacient udává bolest ostrou, krutou, neuralgiformní, zpočátku občasnou, později se může v záchvatech opakovat. Při rozvinutí vznikají nesnesitelné a neutišitelné bolesti, které od pulzujícího charakteru přecházejí v bolest stálou. Bolestivost na poklep.

Faktory ošetření[edit | edit source]

Ošetřující lékař musí rozhodnout zda vyčkat a zvolit konzervativní ošetření nebo ihned exstirpovat. Důležité faktory jsou:

 • věk pacienta;
 • kazivost;
 • ztráta tvrdých zubních tkání;
 • budoucí protetické ošetření.
Endodontické ošetření

Terapie[edit | edit source]

Nutné provést pulpektomii (exstirpaci) a endodontické ošetření zubu. Nejlepší je v jedné návštěvě provést exstirpaci vitální pulpy a dokončit endodontickou terapii. Pokud není jisté o jaké poškození pulpy se jedná, pak je výhodné zvolit vyčkávací terapii. To znamená odoperovat veškerý infikovaný dentin, na dno kavity aplikovat netuhnoucí CaOH2, poté provést překrytí skloionomerním cementem (popřípadně EBA, IRM). Provizorní výplň je třeba ponechat v zubu min 6–8 týdnů. Po uplynutí této doby je nutné přezkoušet vitální reakce zubu, odstranit výplň i s CaOH2 a provést toaletu kavity. Pokud je vše v pořádku, aplikujeme tuhnoucí CaOH2, poté podložku a definitivní výplň. Vitalitu kontrolujeme v intervalu jednoho roku.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PEŘINKA, Luděk. Základy klinické endodoncie. 2. vydání. vydavatel, 2009. 0 s. ISBN 978-80-903876-8-3.
 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.