Operon

Z WikiSkript

Heslo
Lac operon

Sekvence nukleotidů, resp. řada po sobě následujících genů v bakteriálním chromozómu, které mají společný promotor, jsou regulovány společným operátorem a exprimovány najednou. Tyto geny kódují většinou enzymy zapojené v jedné metabolické dráze.

Typy operonů

  • katabolický (induktivní typ): přítomnost látky rozhodující o jeho činnosti má induktivní vliv (vyvolává transkripci), např. Lac operon
  • anabolický (represivní typ): přítomnost látky rozhodující o jeho činnosti transkripci brzdí, např. operon pro syntézu aminokyselin (histidinu)


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • OTOVÁ, Berta. Lékařská biologie a genetika : 1. díl. - vydání. Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1594-3.