Ortopedická protetika

From WikiSkripta

Synonymem ortopedické protetiky je technická ortopedie. Řadíme ji mezi samostatné obory s vlastní nástavbovou atestací. Zabývá se funkčními či kosmetickými náhradami anatomických ztrát pohybového aparátu. Úzce souvisí s chirurgií, neurologií, revmatologií a rehabilitací. Výrazného pokroku ve vývoji tohoto oboru došlo v souvislosti s válkami a přírodními katastrofami (thalidomid), i když první známky protéz se objevují již ve starověkém Egyptě.

Protetika[edit | edit source]

Protetika se vyznačuje jak náhradou defektu, tak i samotné funkce postižené části těla, i když funkce není nikdy úplně dokonalá. Funkčnost závisí na technické dokonalosti náhrady, celkovém stavu organismu i na stavu pahýlu.

Protéza se skládá z pahýlové objímky, dílu nahrazujícího danou část těla a z koncového dílu (ruka, chodidlo).

Protézy horní končetiny[edit | edit source]

Protézy horní končetiny můžeme rozdělit na protézy pasivní (estetické), ovládané vlastní silou a umělé náhrady se zevním zdrojem energie.

Protézy pasivní (estetické)[edit | edit source]

Tento druh protéz se využívá zejména při amputacích distálně od karpometakarpálního kloubu. Slouží jako pasivní část kleští při úchopu.

Indikace 

Doporučeno dětem s vrozenou vadou končetiny do 6. týdnu věku, kdy se začíná fixovat prostorový pohybový stereotyp. Od 2 let pak tyto děti obdrží aktivní model. U dospělých je to relativní indikace při jednostranných postiženích (řada postižených dává přednost pasivní protéze).

Protézy ovládané vlastní silou[edit | edit source]

Tyto protézy fungují na principu přenesení pohybu ze zachovalé části končetiny. Tvoří ji mechanická protéza ruky či pracovní nástavec (pohyb je přenášen taháním za lanko).

A: exoskeletální protéza, B: endoskeletální protéza

Protézy se zevním zdrojem energie[edit | edit source]

Protéza se zevním elektrickým zdrojem je elektromechanická ruka pracující na bázi snímání potenciálů ze dvou svalových antagonistických skupin. Při kontrakci svalu se potenciál zesílí a protéza se pohne.

Indikace

Tento typ je doporučován zejména při oboustranné amputaci končetin.

Protézy dolních končetin[edit | edit source]

U protéz dolních končetin je důležitá výška amputace. Z výšky vychází konstrukce. Při amputaci v oblasti tarzu je používán protézový sandál, v případě amputace v hleznu pak protéza s bércovou objímkou a náhradou chodidla. Pokud došlo k amputaci v oblasti bérce, poté je součástí protézy pahýlové lůžko, náhrada hlezna i chodidla.

Epitetika[edit | edit source]

Epitetika je druh protetiky, kde nedochází k náhradě funkce, ale protéza má čistě estetický význam. Dochází k náhradě anatomického defektu. Mezi nejčastěji používané epitézy patří náhrady prstu, nosu, boltce, atrofických svalových skupin. Dalším druhem epitézy je například náhrada prsu. Hlavní funkcí tohoto typu protézy je významný přínos pro psychiku nemocného.

Ortotika[edit | edit source]

Ortéza
Ortéza určená k léčbě pectus carinatum

Ortotika se na rozdíl od epitetiky zabývá náhradou ztracené funkce dané části těla. Hlavními zástupci jsou ortézy. Možnosti ortéz tkví hlavně v kompenzaci stabilizační funkce, fixaci či úpravě vadného postavení.

Druhy ortéz[edit | edit source]

Druhy ortéz se dělí podle umístění na ortézy trupové, které mají za úkol fixovat, odlehčit a upravit vadné postavení páteře, ortézy krční páteře (nákrčníky - typ Philadephia, Schanzův límec, ...), ortézy hrudní a bederní páteře (ortéza typu Milwaukee, individuální korzety) a ortézy horních a dolních končetin.

Ortézy určené pro horní končetiny mají převážně funkci fixační, ortézy pro dolní končetiny fixační (nahrazují sádrovou dlahu) i stabilizační (stabilizují pohyb v kloubu při insuficienci vazivového aparátu a brání subluxaci)

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Ortotika.

Ortopedická obuv[edit | edit source]

Do této kategorie můžeme řadit vložky do bot, které podepírají nožní klenbu. Dále zdravotnickou obuv určenou ke korekcím lehčích vad nohou. Posledním typem je těžká ortopedická obuv, která nachází své uplatnění při závažnějších postiženích jako jsou například zkraty končetin do 10 cm nebo equinozní nohy. Obuv se zhotovuje individuálně dle sádrového odlitku.

Adjuvantika[edit | edit source]

Adjuvantika jsou kompenzační pomůcky, do kterých patří například berle, hole, invalidní vozíky, tříkolky, postele a další.

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]