Palimpsest

From WikiSkripta

Heslo

Palimpsest znamená původně pergamen se seškrabaným starším zápisem, pro nové použití.

V medicíně se pojmem palimpsest míní ostrůvkovitá porucha paměti, způsobená intoxikací (alkoholem) nebo u deliriózních stavů. Zabránilo se uložení do paměti různě dlouhého časového úseku. [1]


Odkazy

Související články

Reference

  1. RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ, et al. Psychiatrie. první vydání. Praha : Galén, 2001. s. 107. ISBN 80-7262-140-8.

Použitá literatura