Paréza nervus laryngeus superior

Z WikiSkript
Topografie krku

Nervus laryngeus superior se větví na ramus internus a ramus externus.

  • Ramus internus senzitivně inervuje supraglotickou část laryngu.
  • Ramus externus motoricky inervuje musculus cricothyroideus.


Paréza n. laryngeus superior může vzniknout:

  • poškozením jader n. vagus;
  • poškozením vlastního n. vagus nad odstupem n. laryngeus superior – tumor, trauma, neurologické onemocnění, operace baze lební;
  • poškozením n. laryngeus superior – operace laryngu, operace faryngu (vzácně operace štítné žlázy).


Jak vyplývá z funkce n. laryngeus superior, paréza tohoto nervu povede k anestezii supraglotické části laryngu a k paréze musculus cricothyroideus.

  • Anestezie supraglotické části laryngu → dysfágie, zaskakování potravy do dýchacích cest s rizikem aspirace.
  • Paréza m. cricothyroideus → omezení hlasového rozsahu.

Terapie: rehabilitace polykání, foniatrická péče.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.