Požití kyselin a louhů

Z WikiSkript

Kyseliny a zásady jsou leptavé látky, které v koncentrované formě účinkují jen lokálně a způsobují poleptání tkání.

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

 • Kyseliny srážejí bílkoviny a zapříčiňují tzv. koagulační nekrózy se suchým a dobře ohraničeným příškvarem. Výjimkou je kyselina fluorovodíková, která způsobuje kolikvační nekrózu.
 • Koncentrované louhy rozpouštějí bílkoviny a pronikají hluboko do zdravé tkáně. Povrch poškozené tkáně je šedobílý, mokvavý a oproti okolí neostře ohraničený, jde o tzv. kolikvační nekrózu. Hojení této nekrózy je zdlouhavé a může způsobit striktury a jizvy.
 • Stupeň poškození závisí od koncentrace, množství, délky expozice a přítomnosti potravy v žaludku.

CAVE!!! Závažné poškození lze očekávat při pH < 2 nebo > 12.

Požití kyselin[upravit | editovat zdroj]

 • Nejčastěji jde o kyselinu chlorovodíkovou HCl, kyselinu sírovou H2SO4, kyselinu dusičnou HNO3, kyselinu fluorovodíkovou HF, kyselinu šťavelovou COOH2, atd.
 • Po požití kyselin vzniká poleptání sliznic, jícen bývá obvykle zasažen málo, naopak maximum lézí je v antru žaludku s rizikem cirkulárního jizvení a stenózy pyloru (není vyloučený vznik perforace žaludku a proximální části střeva).

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • Bolest v epigastriu, zvracení, hematemeza
 • Poleptání kůže způsobuje silnou bolest
 • Při vniknutí do očí vzniká slzení, bolest a fotofobie (slabá kyselina vyvolá konjunktivitidu, silná kyselina vážně poškozuje rohovku s ulceracemi až perforací)
 • Vdechnutí vyvolá kašel, dyspnoe, bolest hlavy a celkovou slabost, sputum je pěnivé
 • V průběhu 6–8 hodin se může vyvinout edém plic s hypotenzí a šokem

Diagnóza[upravit | editovat zdroj]

 • Při potvrzeném požití kyseliny je nezbytné indikovat endoskopické vyšetření
 • KO + dif., iontogram, Astrup
 • RTG k vyloučení perforace žaludku či střeva

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • Stabilizace životních funkcí a zajištění pacienta monitoringem a i.v. vstupem
 • Okamžitě výplach dutiny ústní vodou s následným požitím 100–300 ml vody nebo mléka jako první pomoc
 • V odstupu od požití je třeba nejprve vyloučit perforaci GIT – v takovém případě je podání čehokoli p.o. přísně kontraindikováno
 • Methylprednisolon 10 mg/kg i.v. á 6 hod
 • Volumexpanze při šoku, podání krve při významném krvácení
 • Parenterální výživa při významném poleptání
 • Preventivní ATB terapie


Požití louhů[upravit | editovat zdroj]

 • K zásadám kromě louhů (hydroxid sodný a draselný) patří i některé jiné látky, které reagují zásaditě, např. oxid vápenatý (pálené vápno).

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • Bezprostředně po požití pacienti udávají silnou bolest od úst až po žaludek.
 • Další průběh můžeme rozdělit do 3 stádií:
 • stadium I (do 4 dní od požití)
 • ztížené až nemožné polykání (edém a spazmus v místě poleptání)
 • zvracení a hematemeza
 • otok glottis může způsobit obstrukci horních cest dýchacích
 • nepřítomnost léze v dutině ústní nevylučuje poleptání jícnu, který je postižen nejčastěji
 • stadium II (4–14 dní od požití)
 • probíhá hojení, ale mohou ještě vzniknout perforace
 • perforace se projeví silnou bolestí břicha, stenokardií a náhlou hypotenzí
 • stadium III (týdny od požití)
 • nejčastějším pozdním následkem jsou striktury jícnu, projeví se dysfagií a poruchami výživy.

Diagnóza[upravit | editovat zdroj]

 • Při potvrzeném požití louhu je nezbytné indikovat endoskopické vyšetření
 • Kontrolní ezofagoskopie provádíme ve 3.–4.týdnu a při známkách vzniku striktury
 • KO + dif., iontogram, Astrup
 • RTG k vyloučení perforace

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • Stabilizace životních funkcí a zajištění pacienta monitoringem a i.v. vstupem
 • Okamžitě výplach dutiny ústní s následným požitím citrónové šťávy či octové vody jako první pomoc
 • V odstupu od požití je třeba nejprve vyloučit perforaci GIT –v takovém případě je podání čehokoli p.o. přísně kontraindikováno
 • Methylprednisolon 10 mg/kg i.v. á 6 hod
 • Volumexpanze při šoku, podání krve při významném krvácení
 • Parenterální výživa při významném poleptání
 • ATB terapie je indikována při perforaci a při zvýšení zánětlivých markerů


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • HAVRÁNEK, Jiří: Požití kyselin a louhů.