Úrazy jícnu

From WikiSkripta

Úrazy jícnu vznikají nejčastěji per vias naturales z lumina, ale též i jako součást poranění tkání krku

Dle mechanismu dělíme poranění jícnu na:

 • chemická (poleptání)
 • termická (opaření)
 • mechanická

Dle míry poškození dělíme poranění jícnu dělíme na:

 • penetrující
 • nepenetrující

Poleptání jícnu[edit | edit source]

Rentgenová pasáž jícnem pomocí kontrastní baryové suspenze.
 • = oesophagitis corrosiva
 • dochází k nim nejčastěji v domácnostech požitím čistících, hygienických či dezinfekčních prostředků
 • často u dětí i dospělých, v důsledku záměny či ze sebevražedného úmyslu
 • rozsah poškození závisí na množství a koncentraci požité látky
 • druhy:
  • po požití kyseliny – vznik koagulační nekrózy
  • po požití louhu – kolikvační nekrózy, hůře ohraničené
 • příznaky:
  • hned po požití vzniká krutá šokující bolest
  • rozvoj dysfágie a odynofágie
  • při otoku aditus laryngis – dušení a stridor
 • při perforaci jícnu hrozí nebezpečí mediastinitidy – podezření na perforaci jícnu je na místě, dojde-li k prudkému vzestupu teploty, třesavce, bolesti mezi lopatkami či pod sternem, popřípadě vzniká-li na krku podkožní emfyzém
 • látky mohou mít i celkový účinek ve smyslu alkalózy či acidózy (alkalóza je vzácnější, louh se obvykle v žaludku zneutralizuje HCl)
 • vyšetření:
  • všímáme si známek poleptání v krku a v dutině ústní
  • běžně se provádí rentgen polykacího aktu a rigidní ezofagoskopie
  • při perforaci zavedeme nazogastrickou sondu
 • první pomoc:
  • naředění škodliviny – výplach úst, vypití vody nebo mléka (nepít po pozření kyseliny ještě louh!)
  • nevyvolávat zvracení, došlo by k dalšímu poškození jícnu
  • protišoková opatření a transport na ORL pracoviště
  • hrozí zde riziko stenóz – podáváme kortikoidy (účinek na stenózy nebyl přímo potvrzen)
  • tlumení bolesti a krytí širokospektrými antibiotiky
  • mediastinitida: zevní chirurgická revize
  • sledování vnitřního prostředí

Opaření[edit | edit source]

 • nejčastěji u dětí
 • poškození obvykle nedosahuje rozsahu poškození při poleptání
 • příznaky:
  • dysfágie, odynofágie
  • otok laryngeálního vchodu (inspirační dušnost, stridor)
  • ve faryngu je hyperémie a otok sliznice (vzácně až nekrózy)
 • první pomoc:
  • požití studených tekutin, případně cucání kostek ledu
  • analgetika, ATB, zřídka kortikoidy

Mechanické poranění, cizí tělesa[edit | edit source]

Mechanická poranění
 • nejčastěji při náhodném pádu s otevřenými ústy na cizí tělesa (zubní kartáček, příbor, větev, apod.), nebo iatrogenně při endoskopii či polknutí ostrých těles
Cizí tělesa
 • v polykacích cestách jsou častá
 • u dětí – součásti hraček, knoflíky
 • u dospělých – pecky, kosti
 • u starších – zubní protézy
 • u psychiatrických pacientů – často různá uměle vytvořená tělesa upravená pro znesnadnění extrakce (tzv. kotvy)
 • příznaky:
  • mechanické poškození: krvácení, dysfágie, odynofágie, otok
  • při perforaci: emfyzém, parafaryngeální či retrofaryngeální absces či mediastinitida
  • u cizího tělesa závisí na jeho lokalizaci a současném poranění
  • zpravidla vzniká dysfágieafágie
  • malá cizí tělesa (rybí kosti) uvíznou často již ve faryngu – v tonzilách, na kořeni jazyka apod.
  • větší tělesa se zaseknou nejčastěji v horním jícnovém ústí (při vyšetření laryngoskopií nejsou patrná – nacházíme jen stagnaci slin v piriformních recesech)
 • diagnostika:
  • rtg: buď je těleso přímo kontrastní nebo vyšetříme pasáž jícnem
  • pokud je těleso napříč a kolem tekutina volně protéká, necháme pacienta spolknout vatičku napuštěnou kontrastem → kontrastní látka musí být vstřebávatelná z mediastina (ne baryum)
 • terapie:
  • menší mechanická poraněníkonzervativní terapie:
   • lokálně dezinfikujeme, případně podáváme ATB
   • při edému hrtanu ordinujeme kortikoidy, při bolestech analgetika
  • u větší lacerace provádíme suturu
  • cizí tělesa v orofaryngu přímo odstraníme v lokální anestézii
   • v hypofaryngu za využití přímé laryngoskopie
   • v jícnu za využití rigidní ezofagoskopie v celkové anestézii
  • odstranění provádíme co nejdříve, aby nevznikla tlaková nekróza

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.