Pomocné protetické materiály

Z WikiSkript

Pomocné protetické materiály se dělí na:

 1. otiskovací hmoty;
 2. modelové hmoty;
 3. modelovací hmoty;
 4. formovací hmoty;
 5. izolační materiály;
 6. brusné a leštící prostředky

Otiskovací hmoty[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Otiskovací hmoty.

Elastické[upravit | editovat zdroj]

Neelastické[upravit | editovat zdroj]

 • Otiskovací sádra.
 • Kompozitní otiskovací hmoty.
 • Zinkoxideugenolové hmoty.
 • Otiskovací vosky.

Modelové hmoty[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Modelové a modelovací hmoty.
 • Vytvoření pozitivu dle otisku (negativu), situační model (pozitiv) přesná reprodukce stavu v ústech, na kterém stomatolog konstruuje budoucí náhradu (protézu).
 • Slouží k výrobě modelů – musejí přesně reprodukovat situaci v dutině ústní, být mechanicky odolné a objemově stabilní.
 • Vlastnosti modelových materiálů: objemová stálost, dokonalá reprodukce, hladkost, pevnost a tvrdost modelu (odolnost vůči otěru), rychlá příprava, krátký čas tuhnutí, kontrastní barva.
Typy modelovacích hmot
 • sádrové hmoty;
 • galvanoplastická měď a stříbro (anoda) – 0,5 mm;
 • lehce tavitelné slitiny (Bi a Sn) – nástřik, skořepina uvnitř otisku 0,5 mm;
 • formovací hmoty (viz dále) – licí modely nutné pro výrobu litých konstrukcí snímatelných protéz – (dublování), epoxidové hmoty (výzkum);
 • amalgám.

Sádra[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Sádra.
 • zahřátím CaSO4 . 2H2O (sádrovec) vzniká hemihydrát.
Dělení dle ISO
 • I. typ – otiskovací sádra (dnes se prakticky nepoužívá);
 • II. typ – alabastrová sádra (Beta-hemihydrát) – pro studijní a dokumentační modely;
 • III. typ – kamenná sádra, tvrdá, stone (Amerika), u nás pracovní modely;
 • IV. typ – supertvrdá, zvlášť tvrdá sádra (Německo), stone s vysokou tvrdostí (Amerika), u nás denzit (α-hemihydrát s mineralizátory) pro dělené modely.
Mísící poměr
voda/sádra ml/g
 • I. typ: 60/100 (0,60)
 • II. typ: 45–50/100 (0,45–0,50)
 • III. typ: 28–30/100 (0,28–0,30)
 • IV. typ: 22–24/100 (0,22–0,24)[1]

CAVE!!! Vždy dodržovat přesný postup daný výrobcem! Nejsou-li odměrky, nutno sádru vážit!

Tuhnutí sádry
 • Dehydratace = přeměna sádry opět v sádrovec! Za současného uvolnění energie (exotermická reakce) – urychlení tuhnutí → sádrovec (zbytky sádry v kelímku!), rychlejší a delší míchání, nižší poměr voda/sádra, vyšší teplota vody, anorganické soli a kyseliny.
 • Zpomalení tuhnutí – koloidy /krev, slina na otisku!/, nižší teplota vody, vyšší poměr voda/sádra, borax (tetraboritan didraselný), organické soli.
 • Objemové změny při tuhnutí – expanze (při tuhnutí je korigována přísadami).
 • Je zvýšena – zbytky sádry na nástrojích, dlouhým a rychlým mícháním, přidáním NaCl, přidáním vody do tuhnoucí sády, ponořením tuhnoucího modelu do vody (hydroskopická expanze).
 • Je snížena síranem draselným nebo větším množstvím vody. (Vše na úkor pevnosti! Pro kvalitu, tvrdost a pevnost sádry je rozhodující mísící poměr prášku s vodou, délka tuhnutí a vlhkost modelu.)
 • Pevnost sádry:
 • zvyšuje se – menším podílem vody, kvalitním vyschnutím;
 • snižuje se – vlhkostí, otiskovacími hmotami (hydrokoloidy,silikony a polyéthery), s vysokou teplotou při sušení (90 °C).
 • Kapilární a bublinková porozita může oslabit pevnost – lze výrazně snížit mícháním ve vakuovém mísiči a použitím hydrofilizačních roztoků (Fixakryl, Interwaxit)
 • Materiály: typ II – Alamo S, typ III – Mramorit, Convertin, Dental Hydrocal, typ IV – Convertin Hart, Suprastone.

Další typy modelových hmot[upravit | editovat zdroj]

 • Modely získané galvanoplastickám pokovením (Ag, Cu) nebo nástřikem nízkotavitelných slitin (Sn+Bi).
 • Epoxidové a epiminové pryskyřice – pro lící keramiku.
 • Formovací hmoty.

Modelovací hmoty[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Modelové a modelovací hmoty.
 • Používáme je k vytvoření modelu budoucí náhrady nebo její části, která odpovídá požadovanému tvaru a velikosti.
 • Podle modelu zhotovujeme formu, která je dále určena pro zpracování odléváním nebo lisováním.

Vosky[upravit | editovat zdroj]

 1. Licí: inlejové typ I (přímá modelace v dutině ústní), typ II (zpracování v laboratoři), dodávány jako vosky pro ponořovací a frézovací techniku, jako korunkové a cervikální (Cerin).
 2. modelovací (růžový) – (typ I, II a III) – pro modelaci těla snímatelných náhrad, skusových šablon, voskových registrátů;
 3. lepicí – (včelí vosk + kalafuna) U nás: Tenit – k fixaci a opravám prasklých náhrad;
 4. otiskovací – funkční úprava okrajů individuální otiskovací lžičky.
Charakteristika
 • Vosky musí být dokonale tvárné, beze zbytku spalitelné nebo dobře vyplavitelné.
 • Velký koeficient roztažnosti.
 • Značný sklon k deformaci v důsledku vnitřního pnutí.
 • Základní složkou jsou parafiny (syntetické), polyglykoly, polyetyleny.
 • Dříve – přírodní – živočišné (včelí), rostlinné (karnaubský), minerální (parafin, cerezin…), směsi uhlovodíků, esterů nasycených a nenasycených kyselin vyšších alkoholů, přísady – oleje a pryskyřice (kalafuna, kopál…).
Vlastnosti
 • Koeficient tepelné roztažnosti – největší ze všech dentálních materiálů! (Velké objemové změny!)
 • Tok, plasticita, při určité teplotě – plastická, deformace při zatížení.
 • Deformace – uvolnění vnitřního pnutí při tepelném zpracování po sejmutí situačního modelu.

CAVE!!! Počkat na ochlazení, na modelu nenechávat podsekřiviny! Čím vyšší teplota byla, tím větší pnutí i deformace! Proto je nutno formu zhotovit co nejdříve nejlépe ihned!

Plasty[upravit | editovat zdroj]

 • Používáme ve směsích s vosky nebo samostatně.
 • Určeny pro vytvoření základního pláště kovové koruny, baze šablon, individuální lžíce…
 • Většinou k vytvoření pracovního modelu.

Kombinace vosků a plastů[upravit | editovat zdroj]

Formovací hmoty[upravit | editovat zdroj]

 • Ke zhotovení formy pro lisování (plasty) nebo odlévání (kovy, plasty, licí keramika).
 • Vytvářejí formu podle voskového modelu – metoda „ztraceného vosku“ – do formy se následně formuje hlavní materiál, ze kterého je protéza.
 • Materiály:
 • pro lisovací formy: sádra (směs α a β-hemihyddrátu) – Expadenta, Novocast, Kerr Crisrobalite, Investent Gloria Special.
 • Pro licí formy:
 1. sádrové (pro nízkotavitelné slitiny – slitiny zlata pod 1000 °C);
 2. fosfátové a etylsilikátové (pro vysokotavitelné – chrom-kobaltové slitiny) hmoty – fofátové: SILIKAN (nad 5000 °C), SILIKAN UNOVERSAL, BELAVEST, FUJIVEST. Ethylsilikátové hmoty se vyznačují vysoce přesnými odlitky s kvalitní kresbou – používají se při metodě skořepinového lití.
Vlastnosti
 • Mechanická odolnost − pevnost, žáruvzdornost, expanze – vyrovnává kontrakci kovu při chladnutí, přesnost – rozměrová v detailech, průlinčnost, inertnost k odlévacím materiálům.
Složení
 • plnivo: ostřivo – křemen, krystobalit;
 • pojivo: směs sáder nebo fosforečnany, ethylsilikát;
 • přísady: ovlivnění expanze, pevnosti a kvality povrchu;
 • zpracování: smíchání prášku a tekutiny v předepsaném poměru nejlépe ve vakuových míchačkách.
 • Sádra + voda, fosfáry + soli SiOsub>2 (zvýšení expanze tuhnutí).

Izolační materiály[upravit | editovat zdroj]

 • Mají zabránit spojení nebo negativnímu ovlivnění dvou materiálů – např. dvě poloviny dvoudílné sádrové formy mezi sádrou a voskem (př. inlay korunka);
 • izolace pryskyřičného zubu od sádry, izolace sádrového modelu od pryskyřice při zhotovení individuální otiskovací lžičky;
 • alginátový vosk;
 • silikonový vosk;
 • saponáty;
 • staniol, celofán;
 • u nás: Isodent.

Brusné a leštící prostředky[upravit | editovat zdroj]

 1. Pemza (mletá láva).
 2. Plavená křída (sediment jemné křídy).
 3. Kysličník železitý (na Au) – pasta.
 4. Kysličník chromitý (ostatní slitiny) – pasta.
 5. Brousky, gumové, plstěné.
 6. Kořenové nástroje.

Další pomocné materiály[upravit | editovat zdroj]

 • roztoky, gely, pasty, cementy – používáme je jako vazebné nebo izolační prostředky a k úpravě a leštění povrchů;
 • nanášíme je ručně nebo rotačními nástroji (frézy tvrdokovové, brousky diamantové a korundové, gumové nástroje a kartáčky…);
 • polymerační lampy a bosy pro vytvrzování.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.
 • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s. 
 • KRŇOULOVÁ, Jana a Hana HUBÁLKOVÁ. Fixní zubní náhrady. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2002. ISBN 80-902118-9-5.
 • DOSTÁLOVÁ, Tatjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.
 • HELWIG, Elmar a Joachim KLIMEK. Záchovná stomatologie a parodontologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 1999. ISBN 80-247-0311-4.

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. ALENA CHLANOVÁ, . Modelové materiály [přednáška k předmětu Protetické materiály, obor Zubní lékařství, LF UK Plzeň Univerzita Karlova]. Plzeň. 2009.