Poranění nízkou teplotou

Z WikiSkript


 1. celkové – podchlazení
 2. místní – omrzliny, oznobeniny, immersion-foot a trench-foot syndrom

Podchlazení[upravit | editovat zdroj]

Vlivem nadměrných ztrát tepla, kdy klesá teplota tělesného jádra pod 35 °C, dochází k podchlazení neboli k hypotermii. Obrannou reakcí organismu na chlad je nejprve vazokonstrikce, projevující se navenek jako zblednutí kůže, a svalový třes. Následkem zvýšeného metabolismu je vyčerpán glykogen. Dále se zvyšuje diuréza a stoupá afinita hemoglobinu ke kyslíku. Oxidační procesy stagnují, dochází k tkáňovému dušení. To způsobí vazodilataci a zčervenání kůže. Jedinec paradoxně cítí teplo, někdy se i svleče. Diuréza klesá až k nule, snižuje se i krevní tlak a tep. Postižený může trpět halucinacemi, je ospalý a nakonec ztrácí vědomí. Umírá při fibrilaci síní a komor.

Omrzliny 2. stupně
Nohy neznámého vojáka z 1.sv.války postižené trench foot syndromem

Faktory ovlivňující ztrátu tepla[upravit | editovat zdroj]

Vlhkost

 • vlhké oblečení zvyšuje výdej tepla
 • organismus lépe snáší suchý mráz než vlhké chladno
 • ve vodě je mnohonásobně zvýšen výdej tělesného tepla

Proudění vzduchu

 • rychlejší odvod tepla

Fyzický stav

 • snáze prochladnou:
  • vyhublí či hladovějící
  • vyčerpaní
  • pod vlivem alkoholu či hypnotik
  • krvácející
  • staří lidé a novorozenci
 • odolnější jsou:
  • otužilci
  • lidé žijící v chladných klimatických oblastech

CAVE!!! U jedinců vystavených chladu bez známek vitálních funkcí je nutné prodloužit oživování, může se jednat pouze o smrt zdánlivou

Pitevní nález[upravit | editovat zdroj]

 • růžové posmrtné skvrny
 • červenofialové skvrny nad velkými klouby
 • Višněvského skvrny
 • oboustranné krvácení do musculus ilipsoas
 • prořídnutí koloidu štítné žlázy
 • ztukovatění hepatocytů
 • překrvení orgánů
 • aceton v krvi a moči

Omrzliny[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o nejzávažnější místní poškození chladem. Vznikají za sucha při působení velmi nízkých teplot. Nejčastěji jsou omrzlinami postiženy okrajové části těla – uši, prsty, brada. Také omrzlinami dříve postižená místa jsou náchylnější k působení chladu.

 1. stupeň – nejprve vazokonstrikce, kůže bledá, ztrácí cit, následuje vazodilatace, zčervenání, hřejivý pocit, mravenčení a svědění
 2. stupeň – otok, puchýře
 3. stupeň – kůže necitlivá, nekróza, černání, při infekci vlhká gangréna

Immersion-foot a trench-foot syndrom[upravit | editovat zdroj]

Postižení způsobená dlouhodobým působením vlhkého chladu při nedostatku pohybu. Jak z názvu vypovídá, často jimi trpěla posádka ztroskotaných lodí (immersion = ponoření) a vojáci v zákopech (trench = zákop).

Oznobeniny[upravit | editovat zdroj]

Oznobeniny (perniones) jsou kožní změny způsobené opakovaným dlouhodobým působením chladu. Tyto makulopapuly až ložiska jsou v teple červené a v chladu modrají. Lokalizace je obdobná jako u omrzlin. Častěji postihují ženy a zaměstnance mrazíren.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • VOREL, František, et al. Soudní lékařství. 1. vydání. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-728-1.
 • ŠTEFAN, Jiří a Jiří HLADÍK, et al. Soudní lékařství a jeho moderní trendy. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. ISBN 80-247-3594-6.