Portál:Otázky z chirurgie (LFHK UK, VL)

Z WikiSkript

 1. Benigní onemocnění prsu. Rekonstrukce prsu
 2. Maligní onemocnění prsu
 3. Onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek
 4. Onemocnění jícnu
 5. Onemocnění jater a portální hypertenze. Chirurgická a endovaskulární léčba
 6. Onemocnění sleziny. Trauma sleziny.
 7. Náhlé příhody břišní zánětlivé. Diferenciální diagnostika bolesti břicha.
 8. Náhlé příhody břišní ileózní.
 9. Krvácení do trávicí soustavy
 10. Tupá poranění břicha
 11. Penetrující poranění břicha
 12. Krvácení v oblasti břišní dutiny. Syndrom břišního kompartmentu.
 13. Kýly a jejich komplikace
 14. Akutní pankreatitida
 15. Benigní a maligní onemocnění pankreatu
 16. Cholecystolitiáza
 17. Zánětlivá a nádorová onemocnění žlučových cest
 18. Komplikace vředové choroby gastroduodena
 19. Benigní a maligní nádory žaludku
 20. Pylorostenóza
 21. Apendicitida
 22. Onemocnění tenkého střeva
 23. Benigní onemocnění tlustého střeva
 24. Maligní onemocnění tlustého střeva
 25. Onemocnění anorekta. Sinus pilonidalis
 26. Vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu - atrézie, poruchy rotace, Hirschprungova nemoc, ductus omfaloentericus.
 27. Defekty břišní stěny a kýly v dětském věku.
 28. Náhlé příhody břišní u dětí - apendicitida, invaginace, pylorostenóza, nekrotizující enterokolitida
 29. Skeletální poranění dětského věku a odlišnosti od dospělých
 30. Poranění orgánů dutiny břišní u dětí. Popáleniny u dětí.
 31. Rány a zásady jejich ošetření. Amputace, exartikulace
 32. Ranné aerobní a anaerobní infekce
 33. Poranění teplem, chladem, elektrickým proudem.
 34. Krvácení. Hemoragický šok. Transfuze - zásady podání, komplikace
 35. Předoperační příprava nemocného.
 36. Pooperační péče a pooperační komplikace.
 37. Infuzní léčba a výživa chirurgicky nemocných.
 38. Chirurgická anestézie
 39. Hnisavá onemocnění prstů a ruky. Poranění ruky. Replantace.
 40. Úžinové syndromy na horní končetině. Dupuytrenova kontraktura.
 41. Záněty kůže a podkoží. Defekty měkkých tkání. Dekubity. Kožní štěpy, laloky.
 42. Kožní nádory, jejich chirurgická léčba.
 43. Zásady a principy dezinfekce, antisepse, asepse, sterilizace
 44. Všeobecné zásady diagnostiky a léčení zlomenin skeletu
 45. Zlomeniny kostí klíční a pažní
 46. Zlomeniny kostí předloktí, zápěstí a ruky
 47. Zlomeniny v oblasti loktu
 48. Zlomeniny pánve
 49. Zlomeniny stehenní kosti
 50. Zlomeniny v oblasti bérce a hlezenného kloubu
 51. Zlomeniny kostí nohy
 52. Polytrauma. Neodkladné stavy při traumatu.
 53. Poranění cév
 54. Akutní končetinová ischémie
 55. Chronická končetinová ischémie
 56. Tepenná aneuryzmata
 57. Onemocnění větví oblouku aorty
 58. Varixy dolních končetin. Onemocnění hlubokého žilního systému.
 59. Transplantace ledvin. Chronická ledvinná insuficience
 60. Traumata urogenitálního traktu
 61. Syndrom akutního šourku u dětí. Fimóza
 62. Vrozené vývojové vady urogenitálnu - kryptorchismus, vesikoureterální reflux, hypospadie.
 63. Erektilní dysfunkce, pubertas preacox, priapismus, infertilita.
 64. Neurologická onemocnění v urologii. Madersbacherova klasifikace, urodynamika.
 65. Non-neurogenní syndrom dolních močových cest. Benigní hyperplasie prostaty. Inkontinence.
 66. Urolitiáza
 67. Uroinfekce. Neobstrukční a obstrukční pyelonefritida, prostatitida, epididymitidaorchitida, Fournier.
 68. Náhlé příhody urologické. Renální kolika, retence moče, torze varlete, priapismus
 69. Karcinom močového měchýře invazivní, neinvazivní
 70. Nádory horních močových cest
 71. Nádory prostaty
 72. Nádory ledviny
 73. Nádory penisu, nadledvnin a retroperitonea
 74. Nádory varlat
 75. Poranění mozku. Pohmoždění, difúzní poškození axonů, otřes mozku.
 76. Komplikace poranění mozku. Epidurální, subdurální hematom.
 77. Otevřená poranění mozku a jejich komplikace.
 78. Zlomeniny lebky. Likvorea.
 79. Poranění páteře a míchy.
 80. Poranění periferních nervů.
 81. Chirurgická léčba mozkových cévních lézí.
 82. Nitrolební nádory, chirurgická léčba.
 83. Nitrolební hypertenze.
 84. Nádory hypofýzy.
 85. Hydrocefalus, meningokéla, kraniostenoza.
 86. Zánětlivá onemocnění postihující CNS.
 87. Degenerativní onemocnění páteře - hernie disku, stenóza páteřního kanálu, instabilita.
 88. Chirurgická léčba bolesti. Neuralgie trigeminu.
 89. Vrozené vady pohybového ústrojí.
 90. Degenerativní onemocnění velkých kloubů.
 91. Nádory pohybového ústrojí
 92. Záněty kostí a kloubů.
 93. Aseptické kostní nekrózy.
 94. Statické vady, skoliózy.                                
 95. Onemocnění měkkých tkání pohybového aparátu.
 96. Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin.
 97. Akutní stavy v ortopedii.
 98. Vrozená a získaná onemocnění páteře.
 99. Poranění měkkých struktur kolena. Luxace pately. Osteochondrální zlomeniny.
 100. Paklouby a jejich léčení.
 101. Ortopedická onemocnění nohy.
 102. Tupá poranění hrudníku - skeletu, plic, srdce, bránice.
 103. Pronikající poranění hrudníku
 104. Pneumotorax
 105. Nádory plic a jejich chirurgická léčba
 106. Nádory a zánětlivé procesy mezihrudí
 107. Mimotělní oběh. Ochrana myokardu.
 108. Otevřená tepenná dučej. Koarktace aorty.
 109. Defekt septa síní. Defekt septa komor.
 110. Ischemická choroba srdeční
 111. Vady a onemocnění aortální chlopně
 112. Vady a onemocnění mitrální a trikuspidální chlopně
 113. Onemocnění a traumata hrudní aorty
 114. Embolie plicnice
 115. Transplantace srdce. Podpůrné srdeční systémy.