Portokavální anastomózy

From WikiSkripta

(Redirected from Portokavální anastomosy)

Portokavální anastomózy jsou žilní spojky mezi portálním a systémovým žilním oběhem.

2132 Thoracic Abdominal Veins-Arabic-YM.jpg
 1. v. portae – vv. gastricae – vv. oesophageales – v. azygos et hemiazygos – v. cava superior
 2. v. portae – vv. paraumbilicales – vv. epigastricae superiores – vv. thoracicae internae – v. cava superior
  • v. portae – vv. paraumbilicales – vv. epigastricae inferiores – vv. iliacae externae – v. cava inferior
  • v. portae – vv. paraumbilicales – vv. thoracoepigastricae, vv. costoaxillares, vv. thoracicae laterales – vv. axillares – v. cava superior
  • v. portae – vv. paraumbilicales – vv. epigastricae superficiales – vv. saphenae magnae – v. cava inferior
  • v. portae – vv. paraumbilicales – Burowovy žíly (podél chorda urachi) – plexus vesicalis – v. cava inferior
 3. v. portae – v. mesenterica inferior – v. rectalis superior – vv. rectales mediae et inferiores – v. cava inf.
 4. v. portae – v. mesenterica sup. et v. lienalis – Retziusovy spojky – vv. lumbales, v. azygos – v. cava sup.
 5. průchozí ductus venosus
 6. spojky mezi žilami jater (v area nuda) a bránice


Klinický význam[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]