Průvodce:Pochopení EKG a jeho význam pro praxi (1. LF UK)

Z WikiSkript

Pochopení EKG a jeho význam pro praxi
B01344
Místo výuky III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze – Charvátova síň
Garant prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
Kredity 4
SIS informace v SISu
Počet hodin 10/20 za semestr
Způsob výuky přednášky a praktická cvičení
Způsob ukončení test


Pochopení EKG a jeho význam pro praxi je velice zajímavý předmět určený pro všechny, kteří se opravdu chtějí naučit EKG. Pravidelně se dle rozpisu na SISu scházíte každý týden ve stejný den v Charvátově síni, která se nachází na III. interní klinice VFN. Tento předmět je určen pro 4. - 6. ročník. Počítá se tedy již s určitým vstupním přehledem o EKG, nicméně prof. Malík vše probere dostatečně od základů. Nižší ročníky nesmutněte a zapište si třeba EKG doc. Vilikuse nebo EKG prof. Kittnara.

Na první hodině prof. Malík zopakuje důležitou informaci ze SISu, že uspět u závěrečného testu nemají problém ti, kteří pravidelně docházejí na výuku. Prezence se nezapisuje – však to děláte pro sebe! Probírá se akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseku, známky subendokardiální ischemie myokardu, AV blokády, komorové a supraventrikulární extrasystoly, raménkové blokády, fibrilaci síní, základní typy kardiostimulace, základní terapeutický postup, zátěžové EKG a další klinicky významné EKG nálezy.

Pokud si chcete procvičit EKG křivky, můžete zde