Průvodce:Pro uchazeče o studium (1. LF UK)

Z WikiSkript

Úvodem[upravit | editovat zdroj]

Průvodce studiem 1.LF UK je vytvořen na základě zkušeností a názorů studentů a absolventů a s podporou ze strany fakulty.

Stránky jsou určeny zejména zájemcům o studium Všeobecného a Zubního lékařství v českém jazyce na 1. LF a studentům těchto oborů. Sami jsme byli před pár lety ve stejné situaci jako Vy, vstupovali jsme do neznámého prostředí vysoké školy, které je značně odlišné od dosavadních zkušeností. Připravili jsme tedy pro Vás tento „návod k použití fakulty“, abychom Vám usnadnili vstup do studentského života. Pokročilejším studentům a absolventům se tu nabízí možnost přispět svou zkušeností k aktualizaci těchto materiálů a nechat tak vzkaz studentům, kteří přijdou po nich.

Požadavky[upravit | editovat zdroj]

Pro studium na lékařské fakultě musíte mít ukončenou střední školu zakončenou maturitou. Ideální střední škola je gymnázium, kde získáte potřebné znalosti z biologie, chemie a fyziky. To však samozřejmě nikomu nebrání jít na medicínu například ze zdravotky či z jiné střední školy. Takový člověk to bude mít těžší, ale i tak to může zvládnout.

Co vás čeká[upravit | editovat zdroj]

Vysokoškolské studium medicíny trvá 6 let a je to studium magisterské, nikoliv doktorské. Bývá s tím někdy problém při vyplňování přihlášek na VŠ. Ačkoliv absolvent lékařské fakulty získá titul MUDr. (medicinae universae doctor), není toto studium doktorské, ale magisterské.

Je nutné také poznamenat, že šestileté studium medicíny není spojeno s oborovou specializací. Student Všeobecného lékařství si během 6 let musí projít všemi obory od chirurgie přes internu až po gynekologii. Po úspěšném ukončení studia získá titul MUDr., stane se lékařem a může si vybrat, jakému oboru se chce dále věnovat. Pokud chce být gynekologem, nastoupí na gynekologické oddělení, chce-li být chirurgem, nastoupí na chirurgické oddělení a tak podobně. Specializaci pak získá po plus minus 5 letech práce v daném oboru po splnění speciální zkoušky zvané atestace. Hlavní je, že během šestiletého studia medicíny se specializovat nelze a po jejím ukončení můžete dělat obor, jaký budete chtít.

Přihlášky[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Průvodce:Přihlášky (1. LF UK).

Přijímací řízení[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Průvodce:Přijímací řízení (1. LF UK).

Modelové otázky[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Průvodce:Modelové otázky (1. LF UK).

Další informace pro uchazeče naleznete na oficiálních stránkách fakulty.