Procvičování:Disekce aorty/závěr

From WikiSkripta
Aneurysmata hrudní Ao

Aneurysma je definováno jako rozšíření aorty, které je většinou neostře ohraničené, vzácně má vakovitý tvar. Poruchy vazivové složky medie nejčastěji postihují ascendentní aortu. Ateroskleróza naopak postihuje zejména aortu descendens. Syfilitická lokalizace je specificky oblouk a vzestupná část aorty. Nejčastějším zdrojem příznaků je útlak sousedních tkání. Patří sem syndrom horní duté žíly, deviace trachey, útlak jícnu. Bolest na hrudníku se vyskytuje asi u 1/3 nemocných. Většina případů je objevena náhodně na RTG hrudníku, definitivní diagnózu však přináší až CT, MR a angiografie. Jedinou možnou léčbou je chirurgické řešení.

Disekce Ao

Disekující aneurysma je vážný, život ohrožující stav, který má bez chirurgické léčby 90% mortalitu. Jedná se o podélné rozpárání stěny aorty se vznikem dvou lumen a s rizikem ruptury či komplikací ze zhoršeného průtoku větvemi aorty. Podezření na disekci je naléhavé při diskrepanci mezi krutou bolestí na hrudníku a normálním EKG. Hlavní příčinou disekce aorty jsou degenerativní změny vedoucí k postižení kolagenu a elastinu medie. Ve vyšším věku je hlavní příčinou arteriální hypertenze. Z vrozených poruch je to Marfanův syndrom, cystická mediokalcinóza a nebo Ehlers-Danlosův syndrom. Další možnou příčinou je vrozená bikuspidální aortální chlopeň. Nesmíme opomenout ani traumatickou etiologii. Hlavními rizikovými faktory jsou ale hypertenze a věk. Obvykle se odloučí intima od medie a krevní proud pak medii dále poškozuje. Vzniká vak, který je naplňován krví, což vede k dilataci aorty s eventuálním vznikem regurgitace, k útlaku odstupujících tepen a k hemoragickému šoku. V 7 % je přítomna akutně vzniklá dušnost jako důsledek aortální regurgitace. Synkopa je velmi alarmujícím symptomem, protože je ve valné většině způsobena počínající tamponádou srdeční.

  • Rozlišujeme
    • proximální A;
    • distální B typ disekce Ao.
  • Fyzikální nález – slabý pulz na periferii, nepřítomný plus na horní končetině, příznaky neurologického deficitu, vznik AIM z akutního útlaku koronárních tepen.
← Zpět na začátek
Zpět na portál Procvičování


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • LUKL, Jan. Klinická kardiologie stručně. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. ISBN 8024408767.
  • NEČAS, Emanuel, et al. Patologická fyziologie orgánových systémů 1. 1. vydání. Praha : vydavatel, 2006. 500 s. sv. 15. ISBN 80-246-0615-1.