Procvičování:Srdeční selhání/závěr

From WikiSkripta

Shrnutí[edit | edit source]

Pacient trpí nejpravděpodobněji otoky kardiálního původu (chropy nad bazemi plic, zvýšená náplň krčních žil, zvětšená játra s hladkým povrchem, otoky dolních končetin).

Pravděpodobně při onemocnění bronchitidou, možná komplikovanou až pneumonií, se mu utvořil otok vlevo v pleurální dutině, který se ve stavu generalizovaného otoku nevstřebává. To mu spolu s chronickou bronchitidou, obezitou a plicními otoky ztěžuje dýchání, což ústí v cyanózu. Srdce těžce poškozené předchozími infarkty, navíc dlouhodobě pracující proti vysokému tlaku – šelesty nad karotidami mohou naznačovat aortální stenózu, srdce těžce hypertrofické, síně fibrilující, v tachykardii – srdeční selhávání. Lehce zvýšené hodnoty urey a kreatininu, spolu s lehkou proteinurií mohou signalizovat počínající renální selhávání nejspíše následkem dlouhodobé hypertenze. Jaterní testy ukazují na lehké alkoholové poškození.

Další vyšetření pro potvrzení diagnózy
 • RTG plic – může prokázat plicní hypertenzi (nejprve rozšíření plicních žil, poté rozšíření centrálních větví plicnice a zúžení periferních větví), ale až u déletrvajících těžkých PH.
 • Echokardiografie – prokáže změněné funkční parametry srdce, např. ejekční frakce, která však byla u tohoto pacienta již dříve snížená, v důsledku dvou prodělaných IM.
 • Spirometrie – základní diagnostická metoda u respiračních onemocnění. V tomto případě pravděpodobně prokáže obstrukční ventilační poruchu (pro prokázání CHOPN, je nutno ještě stanovit hodnoty krevních plynů).
 • Pravostranná srdeční katetrizace – měření plnících tlaků pravé síně a komory – zvýšené plnící tlaky jsou důkazem pravostranného srdečního selhání; Swan-Ganzovým katetrem, který měří tlak v plicním řečišti – opět možnost prokázat městnání před levou komorou (tzv. postkapilární plicní hypertenze) a tím i její porušenou funkci.

Terapie[edit | edit source]

 • Nefarmakologické postupy
  • Dietní režim, méně masa, zhubnout, pohyb.
 • Farmakologická terapie
  • Snížení tlaku nejlépe ACEI, které působí příznivě také na ledviny, možná kardiotonika pro podpoření srdeční činnosti, diuretika pro snížení náporu na srdce.


Zpět na začátek
Zpět na portál Procvičování


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • Materiály získané a určené ke studiu a zkoušení na 3. LF UK.