První dolní premolár

Z WikiSkript

Je nejmenším premolárem v dutině ústní. Řadíme ho k pilířům II. třídy dle Voldřicha.

První dolní premolár

Hrbolky jsou rozděleny hranou na kratší, vyšší meziální část a na delší, vyšší část distální. Bukální hrbolek je velmi ostrý a směřuje linguálním směrem. Linguální hrbolek je naopak menší a značně nižší.

Kořen zde můžeme nalézt pouze jeden, oválného nebo kruhovitého tvaru.

Kořenový kanálek je v 75 % pouze jeden, má oválný tvar.

Dřeňová dutina je válcovitá a vybíhá ve dva rohy pulpy – větší bukální a menší linguální.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s. 
  • ŠEDÝ, Jiří. Kompendium stomatologie I. 1. vydání. Praha : Triton, 2012. 1200 s. s. 197, 198. ISBN 9788073875435.