První horní premolár

From WikiSkripta

Dva hrbolky – bukální hrbolek směřuje distálním směrem a je vyšší a ostřejší než hrbolek palatinální. Jako jediný ze všech premolárů má v největším procentu případů (60 %) dva kořeny a z 92 % dva kanálky. Kořeny jsou gracilní a pokroucené – špatně endodonticky ošetřitelné. Častá extrakce z ortodontických důvodů. Jedná se o pilíř II. třídy dle Voldřicha.

První horní premolár

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s.