RTG zobrazení odontogenních nádorů

Z WikiSkript

Odontogenní nádory jsou převážně benigní nádory vznikající z buněk dentálního původu. Mají, stejně jako odontogenní cysty, častý sklon k recidivám. Výjimečně mohou malignizovat. Dentici sledujeme během celého období výměny. Pokud nacházíme zduření, sklánějící se zuby,mezery, zhotovujeme OPG. Dle rentgenového zobrazení, ale i klinického vyšetření nemůžeme stanovit přesnou diagnózu, a proto je nutné histologické vyšetření. Včasnou diagnózou dokážeme předejít růstu nádorů.

V průběhu vývoje zubů nacházíme tyto druhy buněk:

 1. epiteliální buňky – ameloblasty, buňky zubní lišty, epitel sliznice ústní dutiny
 2. ektomesenchymální buňky – odontoblasty, cementoblasty
 3. mesenchymální buňky – fibrocyty, cévní endotel, osteocyty, chondrocyty
 4. neuroektodermální buňky - neuroblasty, Schwannovy buňky, melanocyty

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Vývoj zubů.

Ameloblastom[upravit | editovat zdroj]

(Adamantinom)

 • nejčastější odontogenní tumor
 • velmi často v oblasti dolních molárů
 • horní čelist vzácně
 • 3., 4. decenium

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Ameloblastom.

Obraz na RTG[upravit | editovat zdroj]

 • většinou multilokulární - bublinaté projasnění s tenkými septy
 • méně často unilokulární - často zavzat zub
 • vzácně struktura podobná medové plástvi s výraznějšími septy
 • může odtlačit zuby, mandibulární kanál nebo čelistní dutinu

Ameloblastický fibrom[upravit | editovat zdroj]

 • moláry dolní čelisti
 • bez recidiv
 • 1., 2. decenium
 • možný maligní zvrat - vždy histologické vyšetření

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Ameloblastický fibrom.

Obraz na RTG[upravit | editovat zdroj]

 • zejména unilokulární
 • může odtlačit zuby i mandibulární kanál
 • můžeme zaměnit za cystu nebo ameloblastom

Ameloblastický fibroodontom[upravit | editovat zdroj]

 • moláry dolní čelisti
 • obsahuje sklovinu
 • často společně s retinovaným zubem
 • odtlačuje kanál
 • dětství, hlavně chlapci
 • vzácně maligní

Obraz na RTG[upravit | editovat zdroj]

 • neodlišitelný od složeného odontomu

Odontogenní myxom[upravit | editovat zdroj]

 • rychlý růst
 • recidivy časté
 • převážně dolní čelist - úhel, rameno, molárová oblast

Obraz na RTG[upravit | editovat zdroj]

 • ostře ohraničené nepravidelné projasnění
 • jemná zastínění

Kalcifikující epiteliální odontogenní nádor[upravit | editovat zdroj]

 • zejména molárová, premolárová oblast dolní čelist

Obraz na RTG[upravit | editovat zdroj]

 • zprvu ostře ohraničené projasnění
 • může být společně s retinovaným zubem
 • časem se změní v oválná zastínění
 • odtlačuje mandibulární kanál
 • rozrušuje kompaktu

Odontom[upravit | editovat zdroj]

 • benigní nádor obsahující všechny složky zubu
 • rozlišujeme složený a komplexní odontom

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Odontom.

Složený odontom[upravit | editovat zdroj]

 • zejména frontální úsek obou čelistí
 • skládá se z několika různě velkých zoubků
 • 2. decenium
 • projevuje se mezerami a poruchou prořezávání

Obraz na RTG[upravit | editovat zdroj]

 • můžeme rozlišit vývojové stadium zoubků
 • vyvinuté zoubky mají sklovinnou čepičku

Komplexní odontom[upravit | editovat zdroj]

 • nepravidelná změť zubních tkání
 • úhel dolní čelisti, tubery

Obraz na RTG[upravit | editovat zdroj]

 • nepravidelné zastínění ohraničené projasněním

Cementom[upravit | editovat zdroj]

 • strukturou odpovídá cementu
 • distální úsek dolní čelisti
 • spojen s kořeny zubů
 • 2., 3. decenium

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Cementom.

Obraz na RTG[upravit | editovat zdroj]

 • zprvu projasnění v oblasti kořene zubu
 • později zastínění s lemem projasnění

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • PASLER, Friedrich A. a Heiko VISSER. Stomatologická radiologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1307-6.