Rekonstrukce horního rtu

Z WikiSkript

Nazolabiální transpoziční lalok či oboustranný V-Y posun
  • pro defekty menšího rozsahu
Abbého lalok
  • přetočením tkáně dolního rtu
Laterální posun
  • při ztrátě kolem 40 % horního rtu, zejména jeho lat. části
  • Zisserova-Maddenova metoda (laterální posun s odstraněním trojúhelníku dolního rtu)
  • při potřebě centrální rekonstrukce laterální posun s oboustrannými perialárními excizemi
Karapandzicova metoda
Kombinace
  • v praxi nejvhodnější kombinovat předchozí metody rekonstrukce
Při kompletní ztrátě horního rtu
  • přenos tkáně mostovým lalokem z krku (podle Tzura)
  • V- lalok z čela + kštice, zásobený větvemi a. temporalis (podle Wilsona)
  • obě operace dvoudobé (lalok do defektu → získá vaskularizaci v místě přenosu → odpojení laloku)


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MĚŠŤÁK, Jan, et al. Úvod do plastické chirurgie. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005. 125 s. ISBN 80-246-1150-3.