Rekonstrukce dolního rtu

From WikiSkripta

Primární uzávěr
Excize v plné tloušťce rtu
  • řeší defekt < 2 cm
  • z pohledu obnovení kontury je výhodnější W-excize, ev. Z-plastika retní červeně
Mukomuskulární posun
  • pro defekty postihující pouze vermilion
Schodišťový posun
  • řeší defekty až do rozsahu 2/3 dolního rtu
  • obvyklý rozsah posunu je 2 až 4 „schody“, které kopírují bradový výběžek
Abbého lalok
  • defekt dolního rtu řešíme přetočením laloku z horního rtu, který odpojujeme v 2. době
Laloky podle Estlandera, Gilliese a Karapandzice
  • posunují tkáň k rekonstrukci z nazolabiálního valu
Totální rekonstrukce dolního rtu
  • výjimečný zákrok
  • použít se dá postup podle Bernarda a Webstera


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • MĚŠŤÁK, Jan, et al. Úvod do plastické chirurgie. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005. 125 s. ISBN 80-246-1150-3.