Repetitivní transkraniální magnetické stimulace

Z WikiSkript

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je jednou z mála relativně nových léčebných modalit v psychiatrii.[zdroj?] Principiálně se jedná o využití zákonů elektřiny a magnetismu. Silné magnetické pole (okolo 2 T), vznikající průchodem proudu stimulační cívkou, vyvolává po průchodu měkkými tkáněmi hlavy, lebkou a mozkovými obaly synchronizovanou depolarizaci dipólů na membránách neuronů. Přesný neurobiologický mechanismus účinku na poruchy nálady je prozatím neznámý, probíhá intenzívní výzkum.
rTMS může působit aktivačně nebo supresivně na motorické, senzorické či kognitivní funkce (kortikální excitabilitu) v závislosti na lokalizaci a parametrech stimulace. Můžeme rozlišovat nízkofrekvenční a vysokofrekvenční stimulaci. Nízkofrekvenční (LF= low frequency, 1 Hz) rTMS je považována za inhibitor regionální kortikální aktivity, zatímco vysokofrekvenční (HF = > 1Hz) působí aktivačně, resp. excitačně.
Neuronální aktivita není výhradně ovlivněna jen v místě stimulace, ale rovněž má vliv na odpovídající kontralaterální a další sekundárně propojené oblasti. Účinek je tedy komplexní, pozorovány jsou změny neuroendokrinních procesů, neurotransmiterových systémů a neurotropních faktorů, zobrazovacími metodami lze prokázat metabolické změny.[zdroj?]

.
Rtms2.jpg


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ALBRECHT, Jakub. Biologická léčba nejen rezistentních stavů. Postgraduální medicína. 2014, roč. 16, no. 6, s. 70-74,