Rizikové dítě, ohrožené dítě

Z WikiSkript

Rizikové dítě[upravit | editovat zdroj]

Jako rizikové se označuje takové dítě, které se narodilo například z odchylně probíhajícího těhotenství, či jehož porod nebo období po něm proběhly nenormálním způsobem. Odchylky u těchto dětí se objevují mnohem častěji než u ostatních.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Rizikové těhotenství a novorozenec.

Ohrožené dítě[upravit | editovat zdroj]

Ohrožené dítě je takové, u něhož se prostředí či podmínky jeho života natolik odchýlily od normy, že mohou bezprostředně poškozovat jeho vývoj a začlenění do společnosti. Dítě je třeba respektovat jako individualitu a jeho situaci chápat jako vývojovou etapu, kterou právě prochází.

Existují dva hlavní okruhy příčin ohrožení dítěte:

  1. Příčiny vnitřní:
    • spočívající především v dítěti – vycházejí z dítěte, kdy jeho odlišnost vzhledová, zvláštnosti původu etnického, chronická nemoc, vrozená vada, či jiné postižení vedou k narušení, deviaci či znemožnění jeho odpovídajícího vývoje, a dítě tak ohrožují.
  2. Příčiny vnější:
    • spočívající v prostředí, kde dítě žije. Mohou to být faktory z prostředí fyzikálního, biologického, chemického (poruchy biologické rovnováhy a životního prostředí) i sociálního. Negativní faktory z prostředí společenského můžeme hodnotit jako nedostatky ve fungování společnosti jako celku na straně jedné (bída, hlad, nedostatek, diskriminace, válka), nebo jako nedostatky ve fungování společenských skupin, zejména rodiny, na straně druhé.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • Výukové materiály Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva [1]