Screeningové programy v gastroenterologii

Z WikiSkript


Screeningové (vyhledávací) programy jsou zaměřeny na časnou diagnostiku onemocnění, které jinak zůstávají, v této časné fázi, nerozpoznány. Screeningové programy se provádějí u asymptomatických osob (bez příznaků onemocnění). U definovaných tzv. vysokorizikových skupin se jedná o programy dispensarizační. Pro tyto vyhledávácí programy se musí přesně definovat populace, která má být screeningem testována, interpretace použitých testů a způsob dalšího vyšetření resp. léčby při pozitivním výsledku testu. Gastroenterologický screening, který zahrnuje tři základní programy, lze provést ze vzorku stolice.

Vyšetření stolice − odběr vzorku

Screening okultního krvácení[upravit | editovat zdroj]

pro vyhledávání a časnou diagnostiku kolorektálních nádorů testem Haemoccult je vypracován detailně, je stanoven interval screeningu, věkové rozmezí i následný koloskopický vyšetřovací program při pozitivním průkazu okultního krvácení.

Mikroskopické vyšetření stolice

Screening infekce Helicobacter pylori,[upravit | editovat zdroj]

který je kancerogenem 1. třídy, je v současné době možno provádět imunochemickým průkazem antigenu Helicobacter pylori ve stolici.

Molekulární mechanismy KR-CA

Screening glutenové enteropatie (céliakální sprue),[upravit | editovat zdroj]

která může být aktivována graviditou a přináší zvýšené riziko malignit gastrointestinálního traktu, je možný detekcí sekrečních IgA protilátek ke gliadinu nebo průkazem protilátek ke tkáňové transglutamináze ve stolici.


Vyšetření stolice je zcela neinvazivním přístupem. Problematika tohoto typu testů však zahrnuje výrazné riziko preanalytické chyby, protože pro většinu testů odebírá vzorek stolice pacient a provádí např. extrakci vzorku v odběrové zkumavce. Rovněž uchovávání tohoto primárního vzorku nelze laboratorně kontrolovat. Screeningové testy musí být proto koncipovány dostatečně robustně.

Rozvoj molekulární biologie a aplikace typu PCR v rutinní diagnostice otevírají zcela nové trendy i ve screeningu tumorů GIT. Nejnovější screeningové metody jsou založeny na detekci specifických mutací metodami PCR nebo biochipovou technologií v DNA izolované ze vzorku stolice.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • se svolením autora převzato z KOCNA, Petr. GastroLab : MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii [online]. ©2002. Poslední revize 2011-01-08, [cit. 2011-03-04]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm>.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • CALISTRI, D, et al. Quantitative fluorescence determination of long-fragment DNA in stool as a marker for the early detection of colorectal cancer. Cell Oncol. 2009, vol. 31, no. 1, s. 11-7, ISSN 1570-5870 (Print), 1875-8606 (Electronic). PMID: 19096146.
 • AHLQUIST, DA, et al. Stool DNA and occult blood testing for screen detection of colorectal neoplasia. Ann Intern Med. 2008, vol. 149, no. 7, s. 441-50, ISSN 0003-4819 (Print), 1539-3704 (Electronic). PMID: 18838724.
 • RENNERT, G, et al. Detecting K-ras mutations in stool from fecal occult blood test cards in multiphasic screening for colorectal cancer. Cancer Lett. 2007, vol. 253, no. 2, s. 258-64, ISSN 0304-3835 (Print), 1872-7980 (Electronic). PMID: 17349741.
 • HAUG, U, et al. Mutant-enriched PCR and allele-specific hybridization reaction to detect K-ras mutations in stool DNA: high prevalence in a large sample of older adults. Clin Chem. 2007, vol. 53, no. 4, s. 787-90, ISSN 0009-9147 (Print), 1530-8561 (Electronic). PMID: 17317884.
 • MATSUSHITA, H, et al. A new method for isolating colonocytes from naturally evacuated feces and its clinical application to colorectal cancer diagnosis. Gastroenterology. 2005, vol. 129, no. 6, s. 1918-27, ISSN 0016-5085 (Print), 1528-0012 (Electronic). PMID: 16344060.
 • GREENWALD, B. The stool DNA test: an emerging technology in colorectal cancer screening. Gastroenterol Nurs. 2005, vol. 28, no. 1, s. 28-32, ISSN 1042-895X (Print), 1538-9766 (Electronic). PMID: 15738729.
 • OUYANG, DL. Noninvasive testing for colorectal cancer: a review. Am J Gastroenterol. 2005, vol. 100, no. 6, s. 1393-403, ISSN 0002-9270 (Print), 1572-0241 (Electronic). PMID: 15929776.
 • WHITNEY, D, et al. Enhanced retrieval of DNA from human fecal samples results in improved performance of colorectal cancer screening test. J Mol Diagn. 2004, vol. 6, no. 4, s. 386-95, ISSN 1525-1578 (Print), 1943-7811 (Electronic). PMID: 15507679.
 • IMPERIALE, TF, et al. Fecal DNA versus fecal occult blood for colorectal-cancer screening in an average-risk population. N Engl J Med. 2004, vol. 351, no. 26, s. 2704-14, ISSN 0028-4793 (Print), 1533-4406 (Electronic). PMID: 15616205.
 • BRAND, RE, et al. Reproducibility of a multitarget stool-based DNA assay for colorectal cancer detection. Am J Gastroenterol. 2004, vol. 99, no. 7, s. 1338-41, ISSN 0002-9270 (Print), 1572-0241 (Electronic). PMID: 15233675.
 • BERCHI, C, et al. VCost-effectiveness analysis of two strategies for mass screening for colorectal cancer in France. Health Econ. 2004, vol. 13, no. 3, s. 227-38, ISSN 1057-9230 (Print), 1099-1050 (Electronic). PMID: 14981648.
 • SONG, K, et al. Fecal DNA testing compared with conventional colorectal cancer screening methods: a decision analysis. Gastroenterology. 2004, vol. 126, no. 5, s. 1270-9, ISSN 0016-5085 (Print), 1528-0012 (Electronic). PMID: 15131787.
 • HELM, J, et al. Current and evolving strategies for colorectal cancer screening. Cancer Control. 2003, vol. 10, no. 3, s. 193-204, ISSN 1073-2748 (Print), 1526-2359 (Electronic). PMID: 12794617.
 • LEVIN, B, et al. Emerging technologies in screening for colorectal cancer: CT colonography, immunochemical fecal occult blood tests, and stool screening using molecular markers. CA Cancers J Clin. 2003, vol. 53, no. 1, s. 44-55, ISSN 0007-9235 (Print), 1542-4863 (Electronic). PMID: 12568443.
 • ATKIN, W. Options for screening for colorectal cancer. Scand J Gastroenterol Suppl. 2003, vol. 38 (Supplement: 237), s. 13-6, ISSN 0085-5928 (Print), 1751-1895 (Electronic). PMID: 12797674.
 • NISHIKAWA, T, et al. A simple method of detecting K-ras point mutations in stool samples for colorectal cancer screening using one-step polymerase chain reaction/restriction fragment length polymorphism analysis. Clin Chim Acta. 2002, vol. 318, no. 1-2, s. 107-12, ISSN 0009-8981 (Print), 1873-3492 (Electronic). PMID: 11880119.
 • PRIX, L, et al. Diagnostic biochip array for fast and sensitive detection of K-ras mutations in stool. Clin Chem. 2002, vol. 43, no. 3, s. 428-35, ISSN 0009-9147 (Print), 1530-8561 (Electronic). PMID: 11861435.