Seldingerova technika

From WikiSkripta

Heslo
Seldinger postup.png

Seldingerova technika je postup při zavádění cévních katetrů. Přes punkční jehlu se zavede vodič (speciální drát s "J" zakončením pro ochranu cévní stěny), jehla se odstraní, následovně se pomocí vodiče zavádí katetry vhodné k danému vyšetření. Pro jejich snazší průnik do cévy, se může nejdříve vstup upravit pomocí dilatátorů. Technika se využívá při kontrastní angiografii, drenáži hrudníku či při zavádění centrálního žilního katetru.Odkazy

Související články

Zdroje

  • VOKURKA, Martin, et al. Velký lékařský slovník. 7. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. ISBN 978-80-7345-130-1.
  • JOSEF NEKULA, Miroslav Heřman, et al. Radiologie. První vydání. Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 205 s. ISBN 80-244-0259-9.
  • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL, et al. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vydání. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2099-9.

Externí odkazy