Simonova známka

Z WikiSkript

Heslo
Simonova známka

Simonova známka je označení pro drobné hemoragie pod předním podélným vazem v oblasti meziobratlových plotének dolní hrudní a bederní páteře. Tyto krevní výrony se vyskytují charakteristicky u oběšení, kde jejich vznik souvisí s rostrokaudálním protažením páteře při zavěšení krku do smyčky, agonálními křečemi a dekortikační rigiditou s extenzí trupu a dolních končetin. Pro dušení nejsou specifické. Mohou se vyskytovat i u násilných úmrtí, která jsou spojena s přímým nebo nepřímým hyperextenzním poraněním páteře. U přirozených úmrtí se Simonova známka vyskytuje vzácně.


Axel Simon (1931) – německý soudní lékař. Krevní výrony v oblasti meziobratlových plotének popsal v roce 1968 v původní práci Vitale Reaktionen im Bereich der Lendenwirbelsäule beim Erhängen, vydané ve sborníku Wissenchaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg.

Odkazy

  • NEČAS, Pavel, et al. Eponymické termíny v soudním lékařství. Česko-Slovenská patologie a Soudní lékařství. 2012, roč. 52, vol. 2, s. 25-30, ISSN 1210-7875.