Složený heterozygot

From WikiSkripta
Symbol kept vote.svg
Heslo


Složený heterozygot je jedinec se dvěma různými mutovanými alelami jednoho genu, pro každou z obou mutací je heterozygotem. Složená heterozygocie může být tedy podkladem autozomálně recesivních onemocnění.

Slozenyhtz.png


Odkazy

Související články