Socioacusis

Z WikiSkript

Použití ochranných pomůcek při práci v hluku
Ucpávky (špunty) do uší jako prevence socioakuze

Socioakuze je profesionální nedoslýchavost. Jedná se o percepční kochleární nedoslýchavost, která vzniká nejčastěji v souvislosti s dlouhodobým pobytem v hlučném pracovním prostředí. Dochází k poškození vláskových buněk vnitřního ucha i vyšších úrovní sluchové dráhy.

Epidemiologie[upravit | editovat zdroj]

Nejčastěji jsou postiženi pracovníci na letištích, nádražích, řidiči kamiónů, kováři, pracovníci v průmyslu nepoužívající pomůcky k ochraně sluchu apod.

Faktory ovlivňující poškození[upravit | editovat zdroj]

 • intenzita hluku – nepříznivé působení od 80 dB;
 • čas – nejhorší jsou opakované výbuchy, třesky apod. (obranné reflexy m. stapedius a m. tensor tympani se nestačí adaptovat);
 • frekvenční skladba hluku – horší jsou střední a vysoké složky hluku;
 • celková doba expozice hluku.

Klinické příznaky[upravit | editovat zdroj]

Klinické příznaky se většinou objevují postupně:

 1. pocit zalehnutí uší;
 2. tinnitus;
 3. bolest hlavy;
 4. na audiogramu pozorujeme pokles prahu sluchu po expozici hluku, následně dochází k návratu k normálu;
 5. pokles prahu sluchu na frekvenci 4 kHz, po odpočinku opět návrat k normálu;
 6. permanentní nedoslýchavost.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

V případě profesionální nedoslýchavosti se jedná o změny ireverzibilní. Je možná pouze korekce pomocí sluchadla. Důraz je kladen na preventivní opatření – odstranění zdroje hluku, nošení ochranných pomůcek.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.