Ustálené evokované potenciály

From WikiSkripta

Ustálené evokované potenciály (SSEP, Steady State Evoked Potentials) patří mezi objektivní vyšetření sluchu. SSEP se používá ke stanovení sluchového prahu. Umožňuje stanovit zbytky sluchu na hlubokých frekvencích u velmi těžkých percepčních vad sluchu, které by při vyšetření kmenových potenciálů nebyly zachyceny.[1]

Provedení[edit | edit source]

Vyšetření trvá cca 30–60 minut a provádí se u dětí spících nebo výjimečně v celkové anestezii. Do uší se vysílají různě hlasité zvuky (10–125 dB) o různých frekvencích (250 Hz až 8 kHz). Sondy na hlavě vyšetřovaného zaznamenávají mozkovou aktivitu (odpověď thalamu). Výsledky vyšetření se vynášejí do grafu, který představuje tzv. odhadovaný audiogram (tak by vypadal tónový audiogram, kdyby ho bylo u dítěte možné vyšetřit).[1]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. a b MYŠKA, P. Postižení sluchu v dětském věku. Pediatrie pro praxi [online]. 2007, roč. -, vol. 2, s. 92-94, dostupné také z <http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2007/02/06.pdf>. 

Zdroj[edit | edit source]