Specifika UPV u kardiovaskulárních chorob/SŠ (sestra)

Z WikiSkript


Účel UPV u kardiaka[upravit | editovat zdroj]

 • Snížení systémové/myokardiální spotřeby O2 – kardiog. šok, akutní resp.insuficience.
 • Snížení dechové práce.
 • Stabilizace stavu pacienta.
 • Již v době intubace musíme myslet na odpojování.
 • Pacienti se selhávajícím srdcem jsou velmi obtížně odpojitelní pacienti ! (BNP>375!).

Hypertenze[upravit | editovat zdroj]

 • Zvyšuje afterload (dotížení) levého srdce → UPV zvýšením nitrohrudního tlaku usnadní práci levé komoře.
 • Stres který intubaci a zahájení UPV předchází zhoršuje hypertenzi.
 • Dekompenzovaná hypertenze se může napojením na UPV zlepšit (snížení preloadu a zvýšením nitrohrudního tlaku) i zhoršit (mělká sedace, zvýšení vegetativního tonu)‏.

Levostranné srdeční selhávání[upravit | editovat zdroj]

 • Po napojení na UPV může dojík ke vzniku hypotenze z důvodu:
 • Farmakologicky udržovaná hypovolemie (diuretika)‏.
 • Preload dependentní levá komora.
 • Po napojení na UPV se zvýší nitrohrudní tlak → to zvýší práci pravé komory → nižší výdej.
 • Pokles plnění levé komory → sníží se žilní návrat a plnění pravé komory → levá komora nedokáže zvednout CO (CO = TO x TF) ( srdeční výdej = tepový objem změřený na ECHO x tepová frekvence).
 • Přidává se ještě vliv anestetik, na která je pacient v tomto stavu velmi citlivý → vasodilatace‏.

Řešení[upravit | editovat zdroj]

 • Řešením je oběhově nevýhodná tachykardie (CO = TO x TF)‏ → ta ale často nestačí a oběh se hroutí do hypotenze s tachykardií.
 • Adekvátní hydratace !!!
 • Vasopresory – pokud dominuje vasodilatace (Noradrenalin)‏.
 • Inotropika, pokud dominuje nízký srdeční výdej.

!!!!Pozor – pokud podáme noradrenalin pacientovi se špatně plněným srdcem, zvýšíme sice tlak, čímž ale zvýšíme dotížení komory a selhávající nenaplněné srdce je schopno držet CO opět jen za cenu TF !!! → Toto je příčina řady tachykardií po nasazení noradrenalinu.

Kladné účinky UPV[upravit | editovat zdroj]

 • Pokud dominuje městnání na plicích (tj. levá komora nestíhá a krev se hromadí před ní) může přinést UPV výraznou úlevu → sníží se výdej pravé komory (zvýšení dotížení a nitrohrudního tlaku) → sníží se žilní návrat → menší přítok do levé komory.
 • Zvýšený nitrohrudní tlak způsobí, že levá komora pracuje proti menšímu odporu (snížení dotížení) → úleva levé komoře.
 • UPV s PEEP zlepší oxygenaci → lépe okysličené srdce má lepší funkci = větší CO.
→ PEEP pomáhá „vytlačit“ edémovou tekutinu z alveolů
 • Dostatečná, ale ne příliš hluboká sedace.

Pravostranné srdeční selhávání[upravit | editovat zdroj]

 • Při napojení na UPV stoupne nitrohurdní tlak → větší dotížení → větší práce pro pravou komoru.
 • Snížením žilního návratu se sníží přítok do pravé komory.
 • Selhávající pravá komora potřebuje ke zvýšení CO dostatečný i.v. volum, nízké dotížení a nízký nitrohrudní tlak.

!!! UPV pravému srdci vždy škodí. → pokus o ventilaci s co nejnižšími tlaky a s co nejmenším PEEPem.

 • Nutný dostatečný intravaskulární objem (pravá komora je volumdepentnější více než obyčejně)‏.
 • Pokusit se pomoci inotropiky (nejistý výsledek) – pozor na arytmie.

Selhání levé a pravé komory[upravit | editovat zdroj]

 • Balancování mezi potřebami obou komor.
 • UPV je dobrý sluha, ale zlý pán → nutno užít neagresivní ventilační režimy.
 • Intravaskulární objem jako kompromis mezi potřebami levé a pravé komory.
 • Inotropní podpora, je-li indikovaná.

Akutní infarkt myokardu[upravit | editovat zdroj]

 • Často nutnost UPV (poř. neinvazivní plicní ventilace) při vzniku plicního edému.
 • Jedná se zde často o městnavé selhávání → UPV zajišťuje prioritně dobrou oxygenaci, navíc uleví levé komoře (viz výše)‏.
 • !!!Pozor na AIM pravé komory! (viz výše)‏.
 • !!!Pozor UPV způsobuje změnu vegetativního tonu a tím i riziko arytmií, u AIM již tak zvýšeného, nutné dobré tlumení (sedace).

Plicní embolie[upravit | editovat zdroj]

 • UPV při plicní embolii většinou potřebují pacienti s masivní plicní embolii.
 • Špatná oxygenace při obturaci velké části cévního plicního řečiště.
 • Oběh v této situaci je velmi labilní sám o sobě, endotracheální intubace a UPV zhorší již tak obtížnou práci pravé komory (selhává!) a plnění LK (kolaps oběhu!)‏.
 • Na druhou stranu nelze často jinak zajistit oxygenaci.
 • Navíc často porucha vědomí (nutná intubace)‏.
 • Neagresivní ventilační režimy.
 • Inotropika, vasopresory a tekutiny velmi s rozumem‏.

Úkol sestry ARIPky[upravit | editovat zdroj]

 • Sestra je nejlepší monitor.
 • U kardiaků se důsledně dbá na polohu.
 • Rehabilitace s rozvahou (přílišné cvičení může zhoršit srdeční selhání)‏.
 • Kontrola konzistence, vzhledu sputa (plicní edém!)‏.
 • Pravidelné měření CVP (hlásit vzestup)‏.
 • Při náhlém vzniku arytmie vědět jak vznikla (např. při odsávání) jak vypadala (pravidelná x nepravidelná),…
 • Sledovat otoky – kvantifikace – hlavně DK.
 • Sledovat subjektivní vjemy pacienta na UPV – je častěji v kontaktu než lékař – dušnost, spastické dýchání, mechanika dýchání.
 • Umět dobře pracovat s přístroji (PiCCO, monitory, mechanické části ventilátoru) – lékař by teoreticky měl toto umět, ale…
 • Důležitá je vodní bilance pacienta (nízké x vysoké diurézy, celková bilance 6,12,24hod.)‏.
 • Zachovat klid při adrenalinových situacích.
 • Umět základní postupy (KPR, defibrilace, kardioverze)‏.
 • Lékař od Vás neočekává diskuzi o posledních studiích, ale znalost postupů, manuální zručnost, připravené vybavení, rychlost a klid!

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • MUDR. PETR VOJTÍŠEK, . UPV a Kardiovaskolární onemocnění [přednáška k předmětu Modul UPV, obor Sestra pro intenzivní péči - postgraduální studium, Vyšší odborná škola zdravotnická škola Střední a vyšší zdravotnická škola Ústí nad Labem]. Ústí nad Labem. 17.12. 2012.